10 februari 2016, om 18:30, L'Esperance, Jourdanplein, Etterbeek (Brussel) | L'Esperance, Jourdanplein, Etterbeek (Brussel)

3e Rode Stamtafel / Congresvoorbereiding

Woensdag 10 februari vindt de derde Rode Stamtafel plaats van PvdA Brussel/België! Na twee stuks is er al een heuse traditie opgebouwd, en om dat te vieren zullen we opnieuw het glas heffen en bespreken wat er politiek in Nederland, Europa en de rest van de wereld gebeurt.

Kom dus gezellig langs, schuif aan vanaf 18.30 bij l’Espérance/Chez Bernard.

Vanaf 19.30 zullen we bovendien rapporteren over de voorbereiding van het landelijke congres op 13 februari met moties en prioriteiten van de afdeling. Zie link voor de stukken: http://www.pvda.nl/data/catalog/13/s1/2905/29051/4/PvdA_beschrijvingsbrief2016.pdf

——

Ook wel ROODwitblauwcafé genoemd, starten we dit initiatief in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de EU. Zo hopen we hier ook langswaaiende Nederlanders te kunnen uitnodigen die in Brussel korter of langer vertoeven, om zo bij een Belgische pint in gesprek te gaan over het Europese project en de relevantie voor mensen in Bakkeveen.

Kortom: Woensdag, aanschuiven vanaf 18.30, tot dan!