1 oktober 2014, om 22:00, De Gerlachestraat 24, 1040 Etterbeek, Brussel | De Gerlachestraat 24, 1040 Etterbeek, Brussel

Afdelingsvergadering met (o.a.) wisselingen in het bestuur

Waarde Partijgenoten,

zelfvertrouwen en trots. Dat waren belangrijke ingrediënten in de boodschap die onze partijvoorzitter en ministers tijdens de Politieke Ledenraad van afgelopen zaterdag de partijleden voorhielden. Zelfvertrouwen dat de politieke lijn die met dit kabinet is ingezet –t.a.v. de werkgelegenheid, de herziening van de zorg, het op orde krijgen van de overheidsfinanciën– goede resultaten zal opleveren. Trots dat de partij en onze mensen dan toch maar in moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid nemen en dat de kwaliteit van onze ministers nu ook in het buitenland erkend wordt. En inderdaad, laten we blij zijn dat Frans Timmermans met zijn mooie staat van dienst, de Europese Commissie gaat versterken. We zullen hem als afdeling als een van de eersten feliciteren –gesteld natuurlijk dat hij het parlementaire examen met goed gevolg aflegt.

Persoonlijk voel ik me het meest aangesproken door de uitnodiging met meer zelfvertrouwen politiek te bedrijven. In mijn ogen kunnen onze mensen in het kabinet, maar ook Diederik Samson en Hans Spekman, zich vaker en duidelijker profileren en is daarvoor wel degelijk ruimte zonder het regeerakkoord te ondermijnen . Dat werd ook door velen op de Politieke Ledenraad gevraagd. Wees niet te bang om te politiseren. Geef ons de middelen en de momenten om uit te leggen waar de PvdA voor staat. En pas op met ‘marketing speak’ ten koste van een authentiek, herkenbaar progressief geluid. Een aanmoediging dus om de krachtiger lijn die Samson bij de algemene beschouwingen heeft ingezet, voort te zetten. Een volledig verslag van de Politieke Ledenraad vindt u overigens binnenkort op de website.

En dan de afdeling zelf. In mijn ogen is de afdeling een essentiële bouwsteen van een vitale politieke partij als de PvdA. Als plek waar politiek debat, politieke meningsvorming plaatsvindt. Als instrument om politiek talent te scouten en op te leiden. Als verbinding met onze kiezers. Als onderdeel van de zo noodzakelijke checks en balances in de partij. Zodat onze vertegenwoordigers weten wat er leeft en regelmatig politieke verantwoording afleggen, ook in de eerste lijn van de partij.

Om al die redenen heb ik mij de afgelopen jaren met veel plezier en met overtuiging ingezet voor de afdeling. Ik denk dat het bestuur de afgelopen jaren goede politieke bijeenkomsten heeft georganiseerd, op een aantal momenten duidelijke standpunten heeft geformuleerd en naar buiten heeft gedragen, en dat de zichtbaarheid van de afdeling, in de partij en in Brussel, is versterkt. De betrokkenheid van de leden bij de afdeling is vergroot, meer mensen doen weer mee en, wat vooral leuk en goed is, het aantal jonge partijgenoten dat actief is, is substantieel toegenomen.

Daarom denk ik ook dat het een goed moment voor mij is om nu het voorzitterschap neer te leggen. Ik heb –vooral voor mijn professionele activiteiten– meer tijd nodig en ik wil niet wachten met mijn vertrek tot de eerste slijtage verschijnselen zichtbaar worden. Daarnaast zijn er in het afdelingsbestuur door vertrek van Ilse Straver, Bernard Naron en René van Nes vacatures ontstaan.

Na goed bestuursoverleg stelt het afdelingsbestuur daarom het volgende voor:

  • Een nieuwe voorzitter te kiezen; het bestuur draagt daarvoor met overtuiging Wouter de Iongh voor
  • Een nieuwe secretaris te kiezen; deze functie is vacant indien Wouter voorzitter zou worden; het bestuur draagt voor deze functie Arnold Mulder voor; Arnold zal echter in dezen worden bijgestaan door Lara Wolters als Actie Secretaris
  • As nieuw lid van het afdelingsbestuur Bram Koster te kiezen

Dit alles moet zijn beslag krijgen op de eerstvolgende afdelingsvergadering op 1 oktober. Natuurlijk blijft het afdelingsbestuur daarnaast zeer geïnteresseerd in contact te komen met andere afdelingsgenoten die tot het bestuur zouden willen toetreden. Bovendien kan een ieder natuurlijk zich tegenkandidaat stellen, als voorzitter, als secretaris of als gewoon lid van het bestuur. Tegelijkertijd denkt het afdelingsbestuur dat er met de genoemde nieuwe leden en met de nieuwe kandidaat voorzitter een sterk en actief bestuur wordt gekozen dat het actieve en politiek inhoudelijk solide werk van de afdeling kan voortzetten.

Kortom, een belangrijke ledenvergadering staat voor de deur op 1 oktober aanstaande. Ik hoop vele van jullie op die vergadering of de vele daarop volgende vergaderingen te zien en te blijven ontmoeten.

Hans Wolters – voorzitter

  • Uitnodiging voor de eerstvolgende afdelingsvergadering woensdag 1 oktober om 20:00
  • Bij de scheidend Voorzitter (ja…) Hans Wolters thuis (De Gerlachestraat 24, 1040 Etterbeek, Brussel).
  • Zoals tijdens de zomerborrel is aangekondigd, zal tijdens deze vergadering een aantal voorgenomen bestuurswisselingen worden voorgelegd aan de afdeling. Agenda volgt.
  • We zullen ook een overzicht van het PvdA netwerk in Brussel presenteren t.b.v. de fractie in het EP. Hiervoor vragen we al onze leden en andere geïnteresseerden (die dat nog niet gedaan hebben) een zeer korte enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/s/36F2ZT2