8 september 2015, om 20:00, Berkendaelstraat 69, 1190 Vorst, België. | Berkendaelstraat 69, 1190 Vorst, België.

Afdelingsvergadering PvdA Brussel/België

Beste afdelingsgenoten,

 

zoals voor de zomer aangegeven vindt aanstaande dinsdag 8 september vanaf 20:00 de eerste afdelingsvergadering van het nieuwe seizoen plaats. Adres: Berkendaelstraat 69, 1190 Vorst, België. Te bereiken met onder andere tram 3, 4 en 92.

 

Deze eerste vergadering is bedoeld om ons allemaal na de zomer weer rustig te laten terugvloeien in de politieke vragen van de dag en af te stemmen wat de afdeling de komende maanden graag wil zien van het afdelingsbestuur. Daarnaast gaan we door met het voeren van de inhoudelijke discussie over de Griekse Schuldencrisis, waar voor de zomer een bijzondere afdelingsvergadering voor bijeen is gekomen. Het afdelingsbestuur is er van overtuigd dat de Griekse bevolking onze steun en hulp nodig heeft en dat er lessen uit de Griekse schuldencrisis getrokken moeten worden om verdere desintegratie van de solidariteit in de EU te voorkomen. In de bijlages treft u twee discussiestukken aan die we willen gebruiken om met afdelingsgenoten die een andere analyse van de crisis hebben gemaakt en andere oplossingen voorstaan, of juist de analyse delen, in discussie te gaan.

 

De voorgestelde agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Politieke discussie, open ronde; bijvoorbeeld over de vluchtelingencrisis, de klimaatonderhandelingen, de decentralisatie in de zorg, enz.
  2. Vervolg bijzondere bijeenkomst over Griekenland van woensdag 15 juli jongstleden; op basis van de discussie die toen is gevoerd komt het afdelingsbestuur nu met een voorstel voor een aantal acties die het graag samen met de afdeling wil ondernemen. Omdat hierover geen overeenstemming is binnen de afdeling, stellen we voor dit voorstel te bespreken. Bij deze mail treft u twee documenten, 1 pagina met het voorstel voor actie en een tweede document met enkele overwegingen en vragen. Deze twee documenten zijn discussiestukken maar we hopen wel dat we aan het einde van de afdelingsvergadering tot een gezamenlijk plan van actie kunnen komen.
  3. Voorbereiding Politieke Ledenraad 19 september 2015 die gaat over Prinsjesdag, de verdieping van ‘Van Waarde’ op het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat en over het Basisinkomen. http://www.pvda.nl/berichten/2015/07/Praat+mee+op+de+Politieke+Ledenraad
  4. Praktische en verenigingszaken; mededelingen, communicatie en ledenwerving, oproep voor nieuwe bestuursleden, aanstaande evenementen, etc.
  5. Afsluitende algemene ronde

We hopen jullie dinsdag te zien en te spreken.