30 november 2014, om 17:00, Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam | Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Banning Conferentie over de ziel van Europa

In haar buitenlands beleid stelt de Europese Unie gedeelde waarden centraal. Hoe hechter de relatie van een land met de EU, hoe meer gedeelde waarden er zijn. Europa is eenwaardengemeenschap. Het verdrag dat in de plaats kwam van de Europese Grondwet, verwijst naar de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa. Maar wat betekenen die tradities en levensbeschouwelijke waarden nog als steeds minder mensen een uitgesproken levensovertuiging aanhangen? Daarover spreekt Eerste Kamerlid Nico Schrijver tijdens de Banning Conferentie op 30 november in de Rode Hoed.

Wat is de “ziel” van Europa? En wat betekent die Europese waardengemeenschap in de praktijk? Waarden zijn immers niet los te koop – ze tellen pas als je ze ergens aan verbindt. Betekent die waardengemeenschap dan geen oorlog, een ruimhartige verzorgingsstaat of iets heel anders? En welke consequenties heeft dit voor het Europees buitenlandbeleid en Europese sociaaldemocratische politiek? Op deze vragen zal Nico Schrijver ingaan tijdens zijn speech. Dion van den Berg (PAX) en Europarlementariër Kati Piri (PvdA) verzorgen een reactie. Vervolgens is er ruimte voor een gesprek met de zaal. Presentatie en gespreksleiding is in handen van Eerste Kamerlid Marleen Barth.

http://www.banningvereniging.nl/event/banning-conferentie-over-de-ziel-van-europa/