4 november 2014, om 14:00, PES, Robin Cook room, Troonstraat 98 III, 1000 Brussel | PES, Robin Cook room, Troonstraat 98 III, 1000 Brussel

Broodje Sociaal; Inhoudelijke lunchdiscussie

Begin van een serie inhoudelijke bijeenkomsten o.l.v. bestuursleden Louis en Heino, over een nieuwe -rechtvaardigere, duurzamere- economie, mede n.a.v. het Melkert rapport. PES vice-president Marije Laffeber zal een inleiding verzorgen over hun inzichten.