16 februari 2014, Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda | Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda

Congres

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari houdt de Partij van de Arbeid haar congres. Hier vindt u de congresstukken.

Zondag

10.00 uur: Heropening
Ledendemocratie
Verkiezing partijbestur
Plenaire discussie over rapport commissie-Melkert
Toespraak Lodewijk Asscher
12.45 uur: Lunch en wandelgangenprogramma
13.45 uur: Heropening
Muziek
Kiezen lijsttrekker EP
Toespraak lijstrekker EP
Vaststellen kandidatenlijst EP
Moties
Toespraak Diederik Samsom