13 februari 2016, om 10:00, De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort | De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

Congres (Amersfoort)

Roos Rood jpegDe Rijtuigenloods in Amersfoort vormt zaterdag 13 februari het decor van een eendaags congres. Om je aan te melden voor het congres kun je gebruik maken van deze link.

Het Congres kiest een deel van het partijbestuur en presidium. En we bespreken de wijzigingen in de statuten en reglementen naar aanleiding van de resolutie ledendemocratie (pdf) die het Congres heeft aangenomen in januari van dit jaar in Utrecht.

Het afgelopen jaar hebben we op vier verschillende Politieke Ledenraden het rapport Van Waarde (pdf) besproken, gewogen en aangescherpt. De uitkomsten hiervan worden meegegeven aan de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. We willen tijdens het komende congres ook stil staan bij de aanscherping van Van Waarde. Het partijbestuur dient daartoe drie moties in. Vanwege een proef met de nieuwe processen van ledendemocratie kunnen ook alle leden moties over Van Waarde indienen, steun verwerven (en betuigen), commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen op hetgeen besproken en in stemming gebracht wordt op het congres.

Dat kan door via een nieuw online platform je moties over Van Waarde in te dienen voor het komende congres. Als jouw idee voldoende steun krijgt, wordt erover gestemd op het congres. Alle leden van wie we een emailadres hebben, ontvingen eind november een mail van Hans Spekman met daarin een persoonlijke link naar het online platform. Nog vragen en/of behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail naar ledendemocratie@pvda.nl.

Meer weten over de nieuwe aanpak voor meer ledendemocratie? Bekijk deze video, of kijk op pvda.nl/ledendemocratie.

Moties indienen en steunen kan tot 13 december. Daarna worden de moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in een ledenpanel met de vraag of men voor of tegen de motie is. Daarin nemen we ook de eventuele moties mee uit twee gewestelijke voorcongressen die we bij wijze van pilot organiseren. Op basis daarvan doet het Presidium een afhandelingsvoorstel aan het Congres.

Congresstukken
De congresstukken (pdf) zijn enkel digitaal verzonden en niet afgedrukt. Wanneer u toch een gedrukte versie wilt ontvangen, neem dan contact op met Anne Troike atroike@pvda.nl. Wil je meepraten over in te dienen amendementen en moties? Bezoek dan de Algemene Ledenvergadering van jouw afdeling, of bezoek het online platform om moties over Van Waarde in te dienen in het kader van de pilot ledendemocratie. De deadline voor het indienen van reguliere moties en amendementen is 11 december, 10.00 uur.

Aanvangstijdstip en het volledige congresprogramma volgen op korte termijn.