30 april 2014, om 20:00, Café Maxburg, Rue Stevin 110 1000 Brussel | Café Maxburg, Rue Stevin 110 1000 Brussel

De Staat van de Partij van de Arbeid

Agenda

Na een inleiding en een algemene ronde waarin iedereen haar/zijn grieven kan uiten, zullen we aan de hand van 4 thema’s onderzoeken wat wel en niet goed gaat in de partij. Die thema’s zijn:

  1. Mensen; hoe gaat de PvdA om met haar leden en mensen in vertegenwoordigende functies?
  2. Politiek; welke politieke keuzes moet de partij (anders maken), met name in de regering?
  3. Internationaal; houdt de PvdA wel van Europa?
  4. Democratie & Vereniging; hoe moet de PvdA zich vernieuwen om relevant te blijven?

Nogmaals en wellicht ten overvloede, de bedoeling van de discussie is om te formuleren wat er beter kan en moet in de partij en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, niet om mensen tegenover elkaar te zetten of terecht te wijzen.

Beste vrienden,

binnen de PvdA afdeling Brussel/België, en ook wel daarbuiten, is er de laatste tijd met enige regelmaat ontevredenheid geuit over de koers van de partij. Voor een aantal van onze leden, in veel gevallen al jaren trouw en actief binnen de afdeling, is dit zelfs aanleiding geweest om hun lidmaatschap op te zeggen. Dit is volgens ons, voor ons allemaal -vertrokken leden, de afdeling, en de partij als geheel-, te belangrijk om ongemerkt voorbij te laten. Daarom heeft het bestuur besloten een avond te wijden aan een open discussie over de staat van de partij.

Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Een crisis die door cowboykapitalisme is veroorzaakt maar waar de verzorgingsstaat de schuld van heeft gekregen, een regering waarin de PvdA met de VVD moet samenvechten, en het opkomen van (nieuwe) lokale en landelijke partijen die vreten aan de traditionele achterban. Maar het zijn niet alleen invloeden van buiten. In Brussel hebben we gemerkt dat de partij zich een tijd volledig van Europa leek af te wenden en een meer populistische koers is gaan varen, hoewel het beeld inmiddels iets genuanceerder is. Landelijk heeft de partij zich in de onderhandelingen met de VVD niet alleen op economisch gebied laten ringeloren; ook bij morele vraagstukken zoals de strafbaarstelling van illegaliteit. Velen menen ook dat de partijleiding niet op een open en eerlijke manier met haar mensen omgaat, pijnlijk geïllustreerd in de affaire rond ons afdelingslid Judith Merkies. Tenslotte lijkt het soms alsof er voor vernieuwers en intellectuelen in de PvdA geen plaats meer is, wat bepaald niet bevorderlijk is voor de openheid en creativiteit binnen de partij. 

Al deze invloeden en nog veel meer, hebben er voor gezorgd dat de PvdA aan kracht heeft ingeboet en electoraal structureel lijkt te moet inleveren. Nederigheid is hierin waarschijnlijk een deugd voor een korte periode, maar wanneer het om een lange termijn trend gaat moeten we oppassen dat de partij niet door de bodem zakt en irrelevant wordt. 

Daarom de vraag: Wat te doen? Wat zijn de oorzaken van onze onvrede en wat veranderen we er aan? Hoe kan de Partij van de Arbeid ons weer het vertrouwen geven dat zij degene is die in ons politieke bestel kernwaarden als solidariteit, mededogen en zorgvuldigheid zal waarborgen? Kan de PvdA zowel een volkspartij als een intellectuele partij zijn? Kortom: Hoe staat de PvdA er voor; wat kan en moet er beter? 

Het is ons er bij uitstek niet om te doen de voormalige leden tegenover de achtergebleven leden te plaatsen. Ook is deze avond niet bedoeld om opzeggingen terug te draaien (hoewel dat natuurlijk een prachtige bijkomstigheid zou zijn). We begrijpen de onvrede als een glijdende schaal -of een goed gevulde emmer- waarbij ieder voor zich besluit nog wel of niet bij de partij te willen horen, zonder de waarden los te laten die we allemaal belangrijk vinden. 

Om iedereen die in deze vragen geïnteresseerd is -leden, voormalig leden en potentiële leden- de ruimte te geven op een open en eerlijke manier te discussiëren, zullen we op 30 april op een nader te bepalen locatie een bijeenkomst organiseren vanaf 20:00. Hoewel het een vrije discussie is, zullen we een programma maken om de avond in goede banen te leiden. Ideeën zijn welkom.

Hopelijk treffen we elkaar dan, om in goede sfeer te praten over wat ons bezig houdt en -niet onbelangrijk- na afloop met elkaar nog een glas te drinken.

Hartelijke groet, namens het bestuur van de PvdA afdeling Brussel/België, 

Wouter de Iongh, afdelingssecretaris
Hans Wolters, voorzitter