1 februari 2017, om 18:30, l'Horloge du Sud, Troonstraat 141, 1050 Elsene | l'Horloge du Sud, Troonstraat 141, 1050 Elsene

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel PvdA en GroenLinks

Beste afdelingsgenoten,
dit jaar een nieuwe vorm voor onze nieuwjaarsborrel want naast een lijstverbinding bij de Tweede Kamerverkiezingen, hebben nu ook de afdelingen van PvdA en GroenLinks in Brussel de banden aangehaald. En wat is een betere manier om dat te doen dan via het aloude medium van de borrel.
  • Deze zal zoals aangekondigd plaatsvinden op woensdag 1 februari, vanaf 19:00
  • Voorafgaand zal om 18:30 een korte jaarvergadering plaatsvinden om het bestuur te kiezen, de plannen voor 2017 te bespreken (zie brussel.pvda.nl/afdelingsstukken) en 2016 te evalueren
  • De locatie is de bovenzaal van l’Horloge du Sud, lekker dichtbij het EP en toch gezellig.
  • Het adres is: Troonstraat 141, 1050 Elsene
  • Europarlementariërs van GroenLinks en de PvdA zullen het woord voeren en er zal op speelse manier worden afgetast waar nou eigenlijk nog de verschillen zitten (windmolens! gelijk loon voor gelijk werk! belastingontwijking!)
  • Daarnaast presenteren de afdelingsbesturen zich aan elkander
  • En tenslotte kan het grote groenrode mengen beginnen

We hopen jullie woensdag allemaal te zien om het nieuwe jaar in te luiden en de campagneperiode af te trappen!

Het Afdelingsbestuur

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1413048375392756/