16 december 2014, om 21:00, L'Ultime Atome, Rue Saint-Boniface 14, 1050 Ixelles | L'Ultime Atome, Rue Saint-Boniface 14, 1050 Ixelles

Jaarvergadering + Kerstborrel met Bert Koenders

Zowel de jaarvergadering als de kerstborrel vinden plaats in een apart gedeelte achterin café L’Ultime Atome, Rue Saint-Boniface 14, 1050 Ixelles. Het is op loopafstand van het EP en van metrohalte Naamsepoort.

18:00 – 19:00 Jaarvergadering

 1. Bespreking activiteiten Afdeling Brussel/België in 2014.
  • De Penningmeester en de Secretaris zullen mondeling verslag doen van het jaar.
  • De financiële en inhoudelijke jaarverslagen volgen begin volgend jaar, nadat de kascommissie de cijfers heeft gecontroleerd.
 2. Bespreking voorstellen voor Begroting en Werkprogramma 2015.
  • Beide stukken zijn ingeleverd en goedgekeurd door het partijbureau maar moeten uiteraard nog door de afdeling worden besproken en officieel worden vastgesteld.
  • De voorstellen van het bestuur vindt u op onze website: brussel.pvda.nl/documenten
 3. Kiezen nieuw bestuur.
  • De huidige bestuursleden hebben zich wederom kandidaat gesteld voor 2015: Wouter de Iongh, voorzitter; Louis Meuleman, vice-voorzitter; Lisanne Groen, penningmeester; Arnold de Boer, secretaris; Lara Wolters, Daphne van Doorn, Heino van Houwelingen, Bram Koster, bestuursleden.
  • Daarnaast draagt het bestuur Erik Hormes voor als algemeen bestuurslid. Erik is medewerker economische zaken van de PvdA fractie in het EP en heeft aangegeven graag de banden tussen de fractie en de afdeling te willen vertsterken en inhoudelijk bijdragen te willen leveren op economische vraagstukken.
 4. Vragenronde

19:00 – 21:00 Kerstborrel, met in elk geval de volgende onderdelen:

 • Inleiding afdelingsvoorzitter
 • Afscheid Hans Wolters, scheidend voorzitter
 • Inleiding Bert Koenders
 • Politiek Cafe: inhoudelijke discussie met Bert Koenders
 • Hapjes