13 januari 2016, om 19:00, Café l'Autobus, Place Jourdan 33, 1040 Etterbeek | Café l'Autobus, Place Jourdan 33, 1040 Etterbeek

Jaarvergadering & Nieuwjaarsborrel

19:00 Jaarvergadering 
De jaarstukken zijn te vinden op onze website: https://brussel.pvda.nl/afdelingsstukken. Hieronder alvast een voorproefje van het werkprogramma 2016 maar eerst de voorlopige agenda:

  • Jaarverslag 2015
  • Werkprogramma en begroting 2016
  • Verkiezing nieuw bestuur; nieuwe bestuursleden Marieke Weijler en Marijn Speth werden op de vorige afdelingsvergadering voorgesteld. Lisanne Groen die jarenlang trouw en vlijmscherpe penningmeester was, wordt vervangen door huidig bestuurslid
  • Algemene ronde

20:00 Nieuwjaarsborrel met de PvdA Eurodelegatie
Aanmelden kan via brussel@pvda.nl of www.facebook.com/pvdabrusse