Door Bram Koster op 6 januari 2017

Actuele moties door afdelingsgenoten: graag jullie steun

 1. In een werkgroep met leden uit andere afdelingen, is een aantal moties opgesteld over de partijdemocratie.
 1. Gun de Grieken eens een geintje
  Steun via: https://ledenkamer.pvda.nl/t/gun-de-grieken-eens-een-geintje/807

Constaterende

 • Dat Griekenland na jaren van ongenadige bezuinigingen, geëist door de schuldeisers in de Eurozone, sinds mei 2016 eindelijk gedeeltelijke schuldverlichting tegemoet kon zien door hierover afspraken met de Eurogroep te makeDat aan deze schuldverlichting heldere voorwaarden zijn verbonden, die losstaan van het grotere ‘bailout’ programma
 • Dat sociale maatregelen van de regering buiten dergelijke voorwaarden vallen
 • Dat de Griekse premier begin december 2016, nadat een overschot van 1,5% op de begroting was gerealiseerd, besloot tot diverse sociale maatregelen zoals een eenmalige ‘kersttoelage’ voor Griekse gepensioneerden (naar rato van inkomen) en de verlenging van een programma voor gratis schoolmaaltijden voor 30.000 leerlingen
 • Dat als onmiddellijke reactie hierop, de Eurogroep onder leiding van slechts enkele EU-lidstaten, op 14 december besloot om een pakket van schuldverlichting terug te trekken

Overwegende

 • Dat het intrekken van de maatregelen niet in overeenstemming is met de afspraken en voorwaarden
 • Dat het buitengewoon ongepast is om een zo belangrijk pakket aan schuldenmaatregelen teniet te doen vanwege eenmalige sociale bestedingen, in het bijzonder vlak voor kerst
 • Dat de eurogroep, die nauwelijks aan democratische verantwoording onderhevig is, afspraken nauwgezet dient na te komen, zoals men dat ook van de Griekse regering eist
 • Dat de bezuinigingsmaatregelen door de ‘Troika’ (IMF, EC, ECB) opgelegd aan Griekenland in de eerste plaats reeds buiten proportie waren, zoals ook erkend in de motie ‘Solidariteit stopt niet bij de grens’ van 11 april 2015
 • Dat Nederland bovendien dergelijke inmenging in onze verzorgingsstaat zelf nooit zou accepteren
 • Dat sociaaldemocraten voorop moeten staan in het verdedigen van bestedingen die 1) binnen de afspraken vallen en 2) een sociaal en rechtvaardig karakter hebben

Roept de fracties in Den Haag en in Brussel op om er bij de minister van financiën, tevens voorzitter van de Eurogroep, op aan te dringen:

 1. De afspraken in het kader van schuldverlichting nauwgezet af te dwingen, en geenszins sociale programma’s te sanctioneren
 2. Tegenwerkende landen te wijzen op de onjuistheid en onwenselijkheid van deze inmenging in nationaal sociaal beleid
 3. Ervoor te pleiten alsnog akkoord te gaan met het pakket aan maatregelen voor schuldverlichting aan Griekenland

https://www.ft.com/content/b3bbb00c-c215-11e6-81c2-f57d90f6741a

Bram Koster

Bram Koster

Bram is afkomstig uit Groningen en na een Bachelor Geschiedenis aan de RUG voor de Masteropleiding Internationale Politiek aan de KU Leuven in België beland. Mede door een stage in het Europees Parlement bij Jan Marinus Wiersma is hij een overtuigd sociaaldemocraat geworden. Tegenwoordig werkt hij als inkoper bij British Telecom.

Meer over Bram Koster