6 november 2013

Afdeling Brussel/België: op weg naar de EP verkiezingen van 2014

De afdeling Brussel/België van de PvdA heeft zo’n 120 leden en heeft als taak om bij te dragen aan de doelstelling van de PvdA en het bevorderen van de deelname van de leden aan het werk van de partij. Dit omvat onder meer het uitbrengen van advies aan de partij over zaken op het gebied van nationaal, en internationaal, en met name Europees beleid. Ook dragen wij bij aan politiek en publiek debat en het sociaaldemocratische gedachtengoed.

Een ontmoeting met Samsom

Een ontmoeting met Diederik Samsom

Als afdeling hebben we, vanuit de visies en expertise die aanwezig zijn bij onze leden op het gebied van Europa en de Europese Unie, in het verleden bijdragen aan PvdA verkiezingsprogramma’s geleverd. In juni 2012 hebben we bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het nieuwe PvdA verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 14 september.

Ongeveer de helft van onze amendementen werden op het partijcongres op 30 juni 2012 aangenomen. Wij hebben gepleit voor een positieve, maar niet kritiekloze Europa-boodschap, voor drie inhoudelijke prioriteiten: bestrijden crisis, toekomstbestendige economie, en tenslotte voor een sociaal Europa.

In 2013 zullen we onze aandacht richten op een aantal vragen die centraal zullen staan in de Europese Parlementsverkiezingen in 2014.  We zullen daartoe op een aantal thema’s, economie, democratisering, duurzaamheid, etc. afdelingsvergaderingen en debatten organiseren. En we zullen bijdragen aan de Europadebatten en campagne-activiteiten die zullen worden georganiseerd binnen de partij.

Onze oude website van voor 2012 is toegankelijk via http://www.pvda-brussel.nl/archive/index.html.