Door Wouter de Iongh op 14 september 2016

Bericht van de Voorzitter Rode Salon 3/2016

Beste leden en geïnteresseerden,
de ‘rentrée’ is alweer twee weken onderweg maar de tropische temperaturen suggereren nog volop zomer. Wellicht dat u daarom net als het bestuur ook wat moeite heeft weer op te starten maar bij deze gaan we dan toch weer aan de slag.

Het zal niets voor niets zijn. Morgenochtend zal Juncker zijn State of the European Union uitspreken (hier te volgen om 9.00). Het is waarschijnlijk de belangrijkste tot nu toe omdat we in veel landen bij een kantelpunt lijken aanbeland: gaan we erkennen dat Europa niet werkt omdat er niet goed wordt samengewerkt en dat aanpakken, of zet het defaitisme definitief door en plooien we terug op nog veel oudere, gevaarlijkere gewoontes? Het is maar de vraag of Juncker hier in een speech invloed op uit kan oefenen, hij zal immers niet veel non-believers bereiken laat staan overtuigen. Maar politiek is toch ook mensen mobiliseren en met een overtuigend betoog kan hij ons wellicht weer wat nieuwe energie verschaffen. Hoe dan ook zullen we er morgen over spreken tijdens onze ouderwetse Rode Stamtafel.

Daar zullen we ook de volgende Politieke Ledenraad voorbereiden (brussel.pvda.nl/agenda/politieke-ledenraad-2). Op de agenda staan onder andere Brexit, armoede in Nederland en de verhouding met Turkije. Over dat laatste onderwerp bereid het bestuur ook een bijeenkomst voor met de rapporteur Turkije in het EP, onze eigen Kati Piri. We hopen dit voor het einde van het jaar te kunnen organiseren. Andere initiatieven voor het einde van 2016 zijn een of twee discussies met zusterpartijen over de opkomst van rechts-populistische partijen in de aanstaande verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Nederland, waar we een aantal interessante sprekers voor hebben benaderd. Ook zullen weer een keer bijeenkomen om over onze eigen stad Brussel te debatteren, is er een inhoudelijk bijeenkomst over duurzaamheid voorzien en zijn we in vergaande onderhandelingen met Frans Timmermans om met de afdeling en de Eurodelegatie op café te gaan.

Tenslotte het nieuwe politieke seizoen in Nederland. Op Prinsjesdag is er de tweede editie van wat inmiddels een traditie kan worden genoemd, de Prinsjesdagborrel met de Nederlandse partijen in Brussel. Maar belangrijker is dat de campagne voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen is afgetrapt, onder meer met de voorzet van links van Paul Tang. Als afdeling zullen we kandidaten uitnodigen zich bij ons te komen voorstellen, zullen we congresmoties voorbereiden, het concept verkiezingsprogramma doorspitten en zijn we aanwezig bij diverse campagnebijeenkomsten in Nederland. Het bestuur zal hierbij veel energie verspillen maar we hopen dat ook andere afdelingsleden zich aan zullen melden om mee te denken, te rijden naar bijeenkomsten in Nederland en actie te voeren waar nodig.

Wij hebben er zin in en hopen jullie regelmatig te zien. Met hartelijke groet namens het Afdelingsbestuur,

Wouter de Iongh, voorzitter

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh