Door Arnold de Boer op 10 maart 2016

Een impressie van de Rode Stamtafel

Woensdag. De avond valt, de lichten gaan aan – behalve enkele stumperige lantaarnpalen die in het Brusselse hellegat al enige jaren op reparatie wachten. De regen daalt gestaag neer; het geruis op straat en het gehonk van gefrustreerde autobestuurders neemt toe. Een enkeling, gehuld in pak en overjas, haast zich slalommend tussen de lompe fourwheeldrives en jakkerende fietsers door, zichzelf halfslachtig beschermend tegen de regen, op weg naar huis waar niets meer doet herinneren aan de saaie consultancybaan. Een ander wordt, verdwaasd als hij is van een voortdurende reeks vergaderingen die dag, bijna aangereden door een vloekende taxichauffeur die juist bij het Sofitel een parmantige conferentiebezoekster heeft afgezet.
Maar daar, vakkundig de auto’s vermijdend die over de kasseien van het Jourdan plein denderen en de plassen in de afgekloven kuilen een venijnige zwieper geven zodat de dakloze Roemeen voor de Carrefour zich natgeplenst naar binnen rept om op te warmen, loopt de PvdA’er. Moegestreden van de dag, met het hoofd vol indrukken, hunkerend naar een biertje. Gelukkig is de ingang van Café l’Espérance in zicht, baken van hoop voor de vermoeide PvdA’er, rustpunt te midden van woelige EU-baren. Vooruit, naar binnen, naar de warmte, daar waar de mascotte op haar wacht en de vaste gasten al de eerste Belgische pint naar binnen hebben gehesen.
—–
De Rode Stamtafel van de Brusselse PvdA is nu enige weken onderweg, en kan alvast een groot succes worden genoemd!

De eerste Stamtafels stonden in het teken van de voorbereiding van het landelijke congres op 13 februari. Onder het genot van goud-geel gerstenat en de meegebrachte friet of gyros werden levendige discussies gevoerd over de vluchtelingencrisis, PNR, Brexit, en wat verder ter stamtafel kwam. Een betere inleiding konden we ons eigenlijk nauwelijks wensen.

Opgezet mede in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU is tot nog toe elke woensdag goed bezocht geweest met ook een aantal nieuwe gezichten, en hebben we al enkele ‘externe’ gasten kunnen uitnodigen. Op woensdag 23 februari kwam onze oud-secretaris langs, Herman v/d Plas, om verslag te doen van de Europese Onderwijsraad en natuurlijk van zijn nieuwe leven als ambtenaar in Den Haag. De Europese Commissie komt binnenkort met een Skills Agenda die ervoor moet zorgen dat de vaardigheden van jonge mensen beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt, en de Raad – onze Herman – belegde hier alvast een vergadering over. Voor de PvdA is het natuurlijk van belang goed af te wegen welke vaardigheden en waarden in het onderwijs worden bijgebracht en hierover konden we met een goeie pint achter de kiezen goed spreken.

Zo vervulde de stamtafel precies de beoogde rol, namelijk het faciliteren van politieke en andere gesprekken over relevante onderwerpen met mensen van binnen én buiten de Brusselse bubbel. En zoals het bij een echte stamtafel hoort zijn er ook stamgasten; een bijzondere vermelding gaat uit naar Reina Ascherman die tot nog toe vrijwel gen gelegenheid onbenut heeft gelaten om een drankje mee te smokkelen – weer of geen weer, met of zonder mankementen als gevolg van missende kasseien in het Brusselse plaveisel.

Voorlopig gaan we gestaag voort op de ingeslagen weg – elke woensdag, vanaf 18.30 uur, café l’Espérance (ook bekend als Chez Bernard) op het Jourdanplein. We zijn flexibel genoeg qua tijdstip, onderwerpen om te bespreken, en zelfs qua avond. Deze week zal op donderdag 10 maart Kirsten Meijer, pas herkozen als internationaal secretaris van de PvdA, de stamtafel komen opluisteren om over onder meer het vluchtelingenvraagstuk en de Internationale prioriteiten voor het pvda-verkiezingsprogramma te spreken. We kijken uit naar een mooie avond!