Door Bram Koster op 15 juli 2015

Eurozone: Het akkoord met Griekenland is onbevredigend

De manier waarop het akkoord tussen de schuldeisers en de schuldenaar (Griekenland) in de Eurozone tot stand is gekomen is onbevredigend.

We zijn tot elkaar veroordeeld maar we staan lijnrecht tegenover elkaar. De voorzitter van de Eurozone Jeroen Dijsselbloem heeft enkel verantwoording af te leggen aan het Nederlandse Parlement terwijl hij geacht wordt in het belang van de hele Eurozone te handelen. In de huidige situatie legt de voorzitter geen verantwoordelijkheid af aan de Europese parlementaire controle.

Breder genomen is er geen politiek platform (Parlement voor de Eurozone) waar verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging samenkomen. Het akkoord betekent dat de Eurozone blijft bestaan in de samenstelling met 19 lidstaten, maar grote vraagtekens kunnen gesteld worden ten aanzien van de legitimiteit van de besluitvorming.

Naast de vorm is ook de inhoud van het akkoord onbevredigend. Er is voor de Griekse schuld geen structurele oplossing gevonden en de vraag kan gesteld worden of een beslissing die op deze manier is genomen ook realistisch door de Griekse bevolking geaccepteerd kan worden, lees geïmplementeerd kan worden.

Van een kale kip kun je niks plukken

Dit is een synthese van de discussie die binnen de Werkgroep EU Instellingen van de PvdA Afdeling Brussel plaats had op dinsdagavond 14 Juli 2015.

Bram Koster

Bram Koster

Bram is afkomstig uit Groningen en na een Bachelor Geschiedenis aan de RUG voor de Masteropleiding Internationale Politiek aan de KU Leuven in België beland. Mede door een stage in het Europees Parlement bij Jan Marinus Wiersma is hij een overtuigd sociaaldemocraat geworden. Tegenwoordig werkt hij als inkoper bij British Telecom.

Meer over Bram Koster