Door Wouter de Iongh op 6 juli 2017

Kandidaat uit eigen afdeling

Velen van jullie zal het niet ontgaan zijn, maar we hebben een kandidaat vanuit onze afdeling PvdA Brussel voor het voorzitterschap van de partij. Gerard Oosterwijk, medewerker van de PvdA eurodelegatie, vormt samen met oud-kamerlid Astrid Oosenbrug een duo dat Hans Spekman in oktober wil opvolgen.

Met het duo-voorzitterschap willen ze benadrukken dat het gaat om teamwork binnen de partij. Een totaal andere aanpak onder de noemer #PvdAnders. Niet langer van bovenaf aansturen of willen controleren. De kracht van de PvdA zit in de basis, in de 46.000 leden. Om die kracht te benutten moeten we van onderop gaan werken. Dit vraagt om een ander soort bijeenkomsten, andere vormen van campagne en een structuur die leden en mensen van buiten eigenaarschap geeft van wat we als partij doen.

Gerard zet zich al langer in voor partijvernieuwing, onder andere binnen de vernieuwingsbeweging #kiesvoordetoekomst, een collectief dat voorstellen deed voor de ledendemocratie.

Lees meer over de kandidatuur in de Volkskrant of volg hun campagne Facebook pagina en hun website www.pvdanders.nl. Begin september zullen Gerard en Astrid hun kandidatuur aan de afdeling komen voorstellen.

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh