Door op 25 februari 2015

Kascontrole PvdA afdeling Brussel voor 2014 uitgevoerd

Op maandagavond 9 februari 2015 keek de kascontrolecommissie, welke deze keer bestond uit Ton de Vries en Minke van der Sar, het werk van de penningmeester van de PvdA afdeling Brussel voor het jaar 2014 na. Alle afschriften en bonnetjes werden zorgvuldig doorgenomen en de jaarrekening werd uiteindelijk goedgekeurd. Ton en Minke, het bestuur wil jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie werk als kascontrolecommissieleden!

In 2014 heeft de afdeling twee grote giften gedaan, welke uit de bestaande reserves zijn gekomen die op onze spaarrekening staan. Deze waren:

54167b37-7689-4b8c-8055-6ec6f7cddbb3

  1. Een gift van 1500 euro aan de verkiezingskas voor de Europese Parlementsverkiezingen;
  2. Een gift van 1000 euro aan de afdeling in Nederland die de Gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen op de meest originele manier met elkaar wist te verbinden. Deze is toegekend aan en geïncasseerd door de afdeling Wijk bij Duurstede

Verder is er in 2014 nog een klein bedrag uit de reserves opgenomen om extra bijeenkomsten te organiseren omtrent de Europese Parlementsverkiezingen. Zo is er bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan een Nederlands debat in Brussel over de Europese Parlementsverkiezingen en is er een barbecue met de nieuwe PvdA Eurofractie georganiseerd. De uitgaven van de afdeling in 2014 zijn binnen de begroting gebleven zoals goedgekeurd door het partijbureau en de afdelingsvergadering.

Door Lisanne Groen, penningmeester PvdA Afdeling Brussel/België.