6 november 2013

Plannen voor dit Politieke Seizoen

Nieuw!

Het nieuwe politieke seizoen is al weer een tijdje geopend en we moeten niet achterblijven. Als we twee keer ment onze ogen knipperen hebben de krachten in de wereld onze sociale rechten weggegeven, ons in oorlogen gestort waar we niets van begrijpen en politici naar Brussel gestuurd die nog nooit buiten hun eigen landsgrenzen zijn geweest. Hieronder daarom een aantal kwesties waar het bestuur al een tijdje mee bezig is geweest maar die nu echt dringend onze aandacht vereisen.

Overigens betekent ‘onze aandacht’ wat het bestuur betref niet alleen de aandacht van dat bestuur zelf, alhoewel we onze taak als aanjager zeer serieus nemen. De gehele afdeling België/Brussel heeft er belang bij dat we de politieke realiteit in Nederland, binnen de PvdA en uiteraard in Europa, op de voet volgen.

Een nieuwe website

We zijn druk bezig deze nieuwe website vorm te geven in hetzelfde format dat dit jaar in heel Nederland voor de PvdA afdelingen is ingevoerd. Naast de inhoud van de oude site, die gedeeltelijk op deze nieuwe site zal komen, willen we ook een aantal veranderingen doorvoeren die de site interactiever en actueler moeten maken. Op deze vernieuwde site zou het ten eerste aardig zijn als een aantal leden zo nu en dan een verhaal op de site willen publiceren.

Er is een enorme weelde aan specialistische kennis, heldere inzichten en bijzondere herinneringen aanwezig binnen onze afdeling en het zou zonde zijn die onbenut te laten. Dus als u dat interessant lijkt, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of tijdens een bijeenkomst. Op gezette tijden (tweewekelijks bijvoorbeeld) zal een van de bestuursleden ook een stukje publiceren, en we willen daarnaast mensen van buiten vragen ook incidenteel een bijdrage te schrijven.

Tegelijk willen we van de website een plek maken, waar iedere geïnteresseerde belangrijke informatie kan vinden over de sociaaldemocratie in Brussel. Binnen de afdeling, is er ongetwijfeld veel interesse in wat er gaande is in Brussel en omstreken: Welke artikelen zijn het lezen waard, is er een borrel van de Griekse sociaaldemocraten en wat voor idioot (of briljant) plan heeft de Commissie nu weer bedacht? Daarnaast zouden we voor de Nederlandse afdelingen een plek moeten zijn waar zij heen kunnen om voor antwoorden op hun vragen over de EU. Op de site komt daarom een verzameling links van interessante websites voor EU nieuws, artikelen van derden, Twitter en Facebook feeds van prominente en minder prominente figuren en een en een agenda met belangrijke data. Tips zijn van harte welkom.

Tenslotte willen we ook graag bijhouden wat er goed gaat in Europa. Succesvolle initiatieven verdienen het om over het voetlicht gebracht te worden. En dat betekent natuurlijk niet dat de propaganda van de instellingen klakkeloos overgenomen moet worden maar wellicht wel het melden van verhalen over hoe er aan een bepaald dossier gewerkt is en wat daarvan uiteindelijk het resultaat blijkt te zijn.

Politieke deelname

We hebben ons voor de zomer ook het hoofd gebroken over hoe we het politieke proces in Nederland kunnen beïnvloeden met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Naast het uitoefenen van een democratisch recht, is dat tegelijkertijd de beste manier om de afdeling Brussel hechter en het liefst groter te maken. We willen dan ook moeite doen om nieuwe leden te werven en de huidige leden actiever te maken door meer mensen, zowel leden als niet/leden, te betrekken. Hieronder een aantal manieren waarop de leden, het bestuur en geïnteresseerden meer zouden kunnen participeren (invloed uitoefenen en/of discussiëren).

Het buddy systeem Dit is een idee van ons nieuwste bestuurslid Bernard Naron. Onder het buddy systeem, kiest ieder bestuurslid een gemeente die zij of hij ´adopteert´. Het Brusselse bestuurslid is dan beschikbaar om vragen te beantwoorden, gaat een of twee keer mee canvassen in de lokale afdeling en probeert een genuanceerd beeld van Brussel neer te zetten op gemeenteniveau. Wie dat een leuk plan lijkt, kan natuurlijk ook zelf een gemeente adopteren, bijvoorbeeld de plaats waar je vandaan komt. Neem gerust contact met een van ons op voor hulp of verdere uitleg.

Verbinding tussen de EP en de Gemeenteraadsverkiezingen  Een ander initiatief om de afzonderlijke delen van de partij te verbinden, komt van bestuurslid Louis Meuleman. Zijn oproep voor het verbinden van de verkiezingen voor de gemeenteraden en het EP heeft dit jaar al voor de algemene ledenvergadering in Leeuwarden veel weerklank gevonden en wordt in de aanloop naar de verkiezingen serieus opgepakt. Het lokale zou van invloed moeten zijn op besluitvorming in Brussel, en beslissingen die door de EU genomen worden hebben grote gevolgen voor gemeenten. Bovendien is het electoraal doodzonde om elkaar vliegen af te vangen terwijl de afdelingen elkaar zouden kunnen en moeten helpen. Dus in het beoordelen van de programma’s en het sturen van de kandidaten, moeten we blijven benadrukken dat er een verbinding is tussen lokaal en internationaal, geen tegenstelling.

Samen

Interactie De verhouding tussen bestuur en afdeling zou iets minder eenrichtingsverkeer kunnen worden, met meer interactie tussen de leden onderling en tussen het bestuur en de leden. Ideeën moeten breder worden besproken, ook informeel. Via een nieuwe Facebook pagina en commentaar mogelijkheden op de website kunnen we al een heel eind komen. Ook moedigen we iedereen aan input te leveren op ideeën en voorstellen vanuit het bestuur.

Dit is niet alleen goed voor de onderlinge samenhang maar sluit ook aan op het rapport van de Commissie Noten, waarin wordt opgeroepen tot meer consensusvorming binnen de delen van de vereniging alvorens met een plan of mening naar buiten te komen.

Samenwerking Brusselse zusterorganisaties/partijen, jongerengroeperingen, belangenorganisaties, universiteiten, vakbonden, fietsclubs en biologische agrarische coöperaties; als ze iets organiseren willen we daarvan op de hoogte zijn. Door samen te werken en elkaar te ontmoeten, verbreden we onze horizon en kunnen we nog wat leren ook. Daarom zullen we proberen iets meer gelegenheid te geven aan niet-leden om ons te leren kennen, bijvoorbeeld door een openbare borrel te koppelen aan de afdelingsvergadering. Dus spreek uw netwerk aan en moedig uw vrienden aan ons te leren kennen.

En nu

Tenslotte willen we u nogmaals op het hart drukken mee te denken over deze plannen. Het zijn slechts een paar van de mogelijkheden om onze afdeling nog vitaler te maken. Als u zin heeft om mee te helpen, kritiek heeft op sommige ideeën of een manier weet waarop het allemaal veel efficiënter kan; laat het ons alstublieft weten. Alleen samen (ja, daar hebben we het ultieme PvdA woord) kunnen we er voor zorgen dat de politiek in Nederland de realiteit in Europa onder ogen ziet. Het bestuur zal in elk geval hard aan de slag blijven.