Door Wouter de Iongh op 25 december 2015

Politiek Café met Hans Spekman en de Eurodelegatie

Op 11 november was Hans Spekman bij ons te gast. Ook Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang kwamen langs om de avond op te luisteren.

In café het Ultime Atome hadden we een apart zaaltje tot onze beschikking. Na een korte afdelingsvergadering, waarbij het bestuur twee nieuwe bestuursleden voordroeg, wandelde Paul de ruimte binnen, op de voet gevolgd door Agnes en even later ook Hans. Nadat de partijvoorzitter en de Europarlementariërs voorzien waren van een Belgische pint leidde Hans de vergadering in door ons er nog eens aan te herinneren waarom we sociaal-democraten zijn. Hij gaf voorbeelden van mensen die door de economische crisis en oorlogsgeweld in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen en die hij wil bijstaan in de weg omhoog. Hij herhaalde dat sociaal-democratische waarden zoals betaalbaar onderwijs en overheidssteun om armoede tegen te gaan nog altijd relevant zijn.

Ook ging Hans in op zijn nieuwe termijn als partijvoorzitter. ”De afdeling Brussel is de eerste waar ik naartoe ben gegaan sinds de start van mijn tweede termijn.” Dat deed onze afdeling deugd. Hans vertelde verder trots te zijn op de 160 lokale PvdA-ombudsteams die sinds zijn aantreden actief zijn in steden en dorpen overal in Nederland. Deze ombudsteams helpen mensen kosteloos bij het aankloppen bij instanties, waaronder de gemeente, het ziekenhuis en banken.

Ook lichtte hij kort Stichting ‘de Stroom’ toe, die door hem zal worden opgezet om een brug te slaan tussen de partij en mensen die de mouwen willen opstropen en lokaal zaken willen verbeteren. Via Facebook en andere media wordt het steeds makkelijker om je rond een idee te scharen en actie te ondernemen- de Stroom zal dit soort initiatieven proberen te ondersteunen. Een bestuurslid merkte hierbij op dat dat een mooi initiatief was, maar dat we er voor moeten waken dat naast de ‘doe-kant’, de ‘denk-kant’ in de partij ook voldoende wordt ontwikkeld. Daarnaast maakte eén van de afdelingsleden van Hans’ komst gebruik om aandacht te vragen voor de communicatie tussen het partijbestuur en lokale afdelingen. Die zou verbeterd kunnen worden.

Hierna kwamen al gauw meer precaire onderwerpen aan bod, waaronder de vluchtelingencrisis en de toekomst van de Europese Unie. De meningen waren verdeeld. Hans gaf aan dat de leden van de afdeling Brussel/ België waarschijnlijk een andere kijk hebben op de EU dan leden op het Nederlandse platteland, omdat die verder afstaan van de dagelijkse gang van zaken bij de EU.

Verschillende afdelingsleden gaven te kennen zich zorgen te maken om de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de verschillende lidstaten, omdat die een eensgezinde samenwerking ten aanzien van de vluchtelingencrisis in de weg staan. De discussie ging daarbij ook over het al dan niet uitdelen van boetes aan landen die niet meewerken aan de opvang en herverdeling van vluchtelingen- waar Hans voor was. Een aantal afdelingsleden was het hier niet mee eens. Volgens hen was de opstelling van een aantal landen inderdaad een groot probleem, maar moesten we ervoor zorgen in deze tijden, na het splijtende Griekenland vraagstuk en een eventuele Brexit, de zaak een beetje bij elkaar te houden. Hans antwoordde dat hulp bieden aan vluchtelingen vanuit humanitair opzicht belangrijker was dan ‘de boel bij elkaar houden’. Dat leidde tot een stevige discussie, waarbij afdelingsleden de bredere verdiensten van de Unie verdedigden, die volgens hen niet zomaar over boord moesten worden gegooid als betrof het het vallen van een kabinet.

Agnes en Paul gaven aan dat zij ook zorgen hebben ten aanzien van de toekomst van de Europese Unie, maar tegelijkertijd ook veel positieve ontwikkelingen zagen. Aan de PvdA en de Eurodelegatie in het bijzonder, de taak om aan de brug tussen Brussel en Nederland te blijven bouwen, zo beargumenteerden ze. In de bijeenkomst zelf was ze dat alvast gelukt.

Op de aansluitende borrel kon iedereen stoom afblazen onder het genot van een drankje. Er hing een gezellige sfeer en meerdere afdelingsleden maakten plannen om de zaterdag erna naar het ViP (Vrouwen in de PvdA) festival in Amersfoort te gaan.

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh