Door Louis Meuleman op 1 mei 2017

PvdA moet vergroenen

Een nieuwe PvdA moet zich gaan profileren op sociale duurzaamheid. In zijn commentaar in de VK van maandag 20 maart schrijft Hans Wansink terecht dat het debat over verduurzaming van de economie grotendeels aan de PvdA voorbij is gegaan. Inderdaad, dit centrale verkiezingsthema werd geheel aan D66 en GroenLinks overgelaten en die hebben daarvan maximaal geprofiteerd. Geen wonder dat jonge kiezers en ondernemers die naar de toekomst kijken de overstap naar andere progressieve partijen hebben gemaakt. Toch staat verduurzaming dicht bij de sociaaldemocratische waarden. De noodzakelijke transities naar duurzame energie, mobiliteit en landbouw vereisen een sterke sociale dimensie. Mensen met lage inkomens zijn degenen die de meeste kans hebben op vroegtijdig overlijden doordat ze vaker dicht bij hotspots van luchtvervuiling wonen. Je huis energiezuinig maken kost geld en dat moet je eerst maar zien te hebben. De traditionele doelgroep van de PvdA profiteert het minst van economische groei, en sociale rechtvaardigheid is niet alleen voor vandaag maar ook voor de toekomst van belang. Duurzame ontwikkeling betekent dat je economische, sociale en milieuthema’s als geheel bekijkt: het zijn communicerende vaten. Laat je een van de drie weg dan is je beleid niet toekomstbestendig.

De nieuwe PvdA heeft de kans dit evenwicht te herstellen. Ten eerste zal ze zich volledig achter de groene agenda moeten scharen, en ophouden VVD-argumenten te gebruiken zoals dat we eerst voldoende geld moeten hebben bespaard voordat we in duurzaamheid kunnen investeren. Een focus op sociale duurzaamheid betekent dat we maximaal moeten inzetten op het verzilveren van de nieuwe werkgelegenheid die met duurzame ontwikkeling samenhangt: nieuwe banen op het gebied van schone energie en mobiliteit die, zoals Duitsland al heeft bewezen, vaak ten goede komen aan lager opgeleiden.

We moeten weg van de poppenkast en terug naar de inhoud. Focus op sociale duurzaamheid maakt de partij weer interessant voor jongeren en ondernemers die naar de toekomst kijken, en voor mensen die het gevoel hebben dat ze toch altijd de klos zijn.

Louis Meuleman

Louis Meuleman

Specialist Milieu en de Duurzame economie bij de Europese Commissie

Meer over Louis Meuleman