Door Wouter de Iongh op 10 maart 2016

Rode Salon 1/2016

In deze Rode Salon:
 • Beste leden en geïnteresseerden,
 • Rode Stamtafel met Kirsten Meijer
 • All Women, all rights
 • Clingendnael EUforum scenariowedstrijd voor jongeren
 • Een impressie van de Rode Stamtafel
 • Verslag PvdA Congres Amersfoort 13 februari 2016
 • Voor alle evenementen is er onze goedgevulde agenda: brussel.pvda.nl/agenda

 


Beste leden en geïnteresseerden,

enigszins verlaat deze eerste Rode Salon van het jaar maar hopelijk heeft u ons intussen gevolgd via Facebook of de uitnodigingen voor de wekelijkse Rode Stamtafel die we we degelijk per mail verstuurd hebben. Overigens, die Rode Stamtafel is deze week op donderdag zoals u hier onder kunt lezen, zodat we een goed gesprek kunnen voeren met Kirsten Meijer, Internationaal Secretaris van de PvdA.

Een korte inleiding dit keer omdat we interessante verslagen hebben van het evenement dat we vanwege Internationale Vrouwendag (vandaag!) organiseerden in samenwerking met de zusterpartijen, van onze Rode Stamtafels en van het congres. Daarnaast een oproep van Clingendael voor jong schrijftalent en een korte vooruitblik naar donderdag wanneer we over de campagne voor het Oekraïne referendum in Nederland en de vluchtelingencrisis zullen spreken.

Deze en andere onderwerpen die het nieuws beheersen en Europa in haar greep houden, staan tijdens iedere Rode Stamtafel op het programma en zijn door een afvaardiging van de afdeling ook op het congres ingebracht, met wisselend succes. Ook is het bestuur op de achtergrond bezig met het organiseren van aparte bijeenkomsten over radicalisering in Brussel, het Oekraïne referendum en staat er ook nog een bijeenkomst rond de implementatie van het COP akkoord in Parijs op de rol.

Wel moet ik eerlijk zijn en bekennen dat zelfs het afdelingsbestuur de moed soms in de schoenen zakt als op dezelfde dag dat Turkije de grootste krant van het land de mond snoert en vreedzame protesten neerslaat, Rutte lachend een akkoord met Merkel en Davutoğlu probeert te sluiten, en de PvdA Tweede Kamerfractie tegen haar eigen voorstel stemde om die onderhandeling mogelijk te maken. Althans zo kwam het in de pers, terwijl de motie van GroenLinks in werkelijkheid eenzijdiger was dan het voorstel van Diederik Samsom en het dus vooral een PR probleem was. Het is ingewikkeld om als eenvoudige afdeling in dit geweld van crises, noodmaatregelen en oprukkende gevaren, een nuttige rol te kunnen spelen.

Toch, we doen voort en met Kirsten als gast zullen we donderdag ongetwijfeld meer inzicht krijgen in de motieven van het PvdA partijbestuur. Dus hopelijk tot dan of tot een van de volgende bijeenkomsten.

Wouter de Iongh, voorzitter PvdA Brussel/België


Rode Stamtafel met Kirsten Meijer

Deze week geen Stamtafel op woensdag, maar op donderdag! 10 maart komt als speciale gast Kirsten Meijer, pas herkozen Internationaal Secretaris van de PvdA, langs in onze stamkroeg: http://www.pvda.nl/personen/Kirsten+Meijer.

We gaan onder meer praten over het vluchtelingvraagstuk, het Oekraïne-referendum, en kunnen suggesties doen voor het verkiezingsprogramma. En dat alles traditioneel met bier en friet!

We beginnen om 18.30 uur, vrij stipt, omdat Kirsten rond 20 uur weer zal moeten vertrekken. De stamtafel van woensdag zal dus komen te vervallen. Verder het gebruikelijke recept: komt allen, en neem je progressieve vriendjes en vriendinnetjes vooral mee. Tot donderdag!

l’Espérance/Chez Bernard, place Jourdan 47, 1040 Etterbeek
https://www.facebook.com/events/227612324256517/


All Women, all rights

Door Lara Wolters, bestuurslid PvdA Brussel/België

Op 2 maart organiseerde de partij van Europese Sociaaldemocraten (PES), samen met haar Brusselse sociaal-democratische zusterpartijen een bijeenkomst ter ere van internationale vrouwendag. “All women, all rights” was het thema.

De bijeenkomst werd geopend door Zita Gurmai, president van ‘PES Women’. Zita ging in haar speech fel tekeer tegen wat ze een ‘conservative backlash’ in Europa noemde – een nieuwe golf conservatisme in bv. Hongarije, Slowakije en Polen, die inspeelt op angst over banen en migratie en gepaard gaat met de afbrokkeling van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Al was Zita vol energie, miste ik in haar betoog wat concrete plannen: welke actie onderneemt Zita als lid van het Europees parlement met betrekking tot vrouwenrechten? Hoe zorgen we dat de Commissie en de EU lidstaten werk blijven maken van gendergelijkheid in een tijd waarin de vluchtelingencrisis en onderhandelingen met Griekenland de agenda domineren? Met andere woorden: wat ziet zij als prioriteiten, en wat moet er gebeuren?

Na Zita’s wat onduidelijke call to arms volgde een gesprek tussen Mona Eltahawy, Egyptische journaliste, graffiti artiest Baubô en Sarah Monaghan van de Ierse Abortion Rights Campaign, geleid door Shahira Amin – eveneens Egyptische journaliste. De dames namen geen blad voor de mond, waardoor de sfeer er meteen goed in zat. Een (onvolledige) selectie memorabele quotes: “fuck the patriarchy“, ”if it’s shit there, it’s shit everywhere” en “every religion seeks to control a woman’s vagina“.

One-liners daar gelaten was de boodschap van Mona Eltahawy dat de westerse wereld de ogen te vaak sluit voor de schending van vrouwenrechten in Noord-Afrika; stelde Baubo dat er moest worden gewerkt aan het heroveren van de openbare ruimte voor vrouwen en gaf Sarah Monaghan een overzicht van de stroeve gang naar het recht op abortus in Ierland.

Na het gesprek discussieerden de aanwezigen in kleinere groepen door over onder meer de consequenties van de economische crisis voor vrouwen, het glazen plafond, de situatie van vrouwelijke vluchtelingen, huiselijk geweld en gendergelijkheid in onze eigen Brusselse ‘bubbel’. Mijn groep kwam tot de conclusie dat vrouwen ‘overmentored en undersponsored’ waren, als het aankwam op promotie maken. Apart vond ik wel dat de leidster van het gesprek van elke vrouw een Sheryl Sandberg (de COO van Facebook) leek te willen maken. Mij lijkt het dat het dichten van de salariskloof en het gebrek aan vrouwen in raden van bestuur niet moet worden opgelost door vrouwen allemaal uitzonderlijk doorzettingsvermogen aan te leren.

Al met al was het een goed bezocht evenement vol energie en activisme – al  al zou de Brusselse vrouwenbeweging naar mijn mening wat scherper aan de wind kunnen varen.


Clingendael EUforum scenariowedstrijd voor jongeren

Ingezonden mededeling door oud afdelingslid Hedwich van der Bij

Op woensdag 6 april mag Nederland zijn mening geven over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zal een Nederlands nee ‘de deur openen naar een grote continentale crisis’. Thierry Baudet, een van de initiatiefnemers van het referendum, stelt dat het verdrag juist slecht is voor Nederland, Europa en Oekraïne zelf.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van het Europese continent en de EU eruit bij een ja-stem en bij een nee-stem tijdens het Oekraïne-referendum op 6 april? Doe mee met de EUforum scenariowedstrijd en geef antwoord op deze vraag in een kort essay van 500 tot maximaal 750 woorden (Engels of Nederlandstalig). Op het EUforum-debat dat eind maart plaatsvindt wordt de winnaar bekend gemaakt.

De schrijver van het winnende scenario ontvangt een publicatie in de Internationale Spectator en een eervolle vermelding tijdens het EUforum-debat.

Geïnteresseerd?
Stuur je essay uiterlijk maandag 21 maart op naar euforum@clingendael.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer en je studierichting of beroep (maximumleeftijd: 30 jaar). Meer informatie kun je via het bovengenoemde e-mailadres inwinnen.


Een impressie van de Rode Stamtafel

Door Arnold de Boer, bestuurslid PvdA Brussel/België

Woensdag. De avond valt, de lichten gaan aan – behalve enkele stumperige lantaarnpalen die in het Brusselse hellegat al enige jaren op reparatie wachten. De regen daalt gestaag neer; het geruis op straat en het gehonk van gefrustreerde autobestuurders neemt toe. Een enkeling, gehuld in pak en overjas, haast zich slalommend tussen de lompe fourwheeldrives en jakkerende fietsers door, zichzelf halfslachtig beschermend tegen de regen, op weg naar huis waar niets meer doet herinneren aan de saaie consultancybaan. Een ander wordt, verdwaasd als hij is van een voortdurende reeks vergaderingen die dag, bijna aangereden door een vloekende taxichauffeur die juist bij het Sofitel een parmantige conferentiebezoekster heeft afgezet.

Maar daar, vakkundig de auto’s vermijdend die over de kasseien van het Jourdan plein denderen en de plassen in de afgekloven kuilen een venijnige zwieper geven zodat de dakloze Roemeen voor de Carrefour zich natgeplenst naar binnen rept om op te warmen, loopt de PvdA’er. Moegestreden van de dag, met het hoofd vol indrukken, hunkerend naar een biertje. Gelukkig is de ingang van Café l’Espérance in zicht, baken van hoop voor de vermoeide PvdA’er, rustpunt te midden van woelige EU-baren. Vooruit, naar binnen, naar de warmte, daar waar de mascotte op haar wacht en de vaste gasten al de eerste Belgische pint naar binnen hebben gehesen.
—–
De Rode Stamtafel van de Brusselse PvdA is nu enige weken onderweg, en kan alvast een groot succes worden genoemd!

De eerste Stamtafels stonden in het teken van de voorbereiding van het landelijke congres op 13 februari. Onder het genot van goud-geel gerstenat en de meegebrachte friet of gyros werden levendige discussies gevoerd over de vluchtelingencrisis, PNR, Brexit, en wat verder ter stamtafel kwam. Een betere inleiding konden we ons eigenlijk nauwelijks wensen.

Opgezet mede in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU is tot nog toe elke woensdag goed bezocht geweest met ook een aantal nieuwe gezichten, en hebben we al enkele ‘externe’ gasten kunnen uitnodigen. Op woensdag 23 februari kwam onze oud-secretaris langs, Herman v/d Plas, om verslag te doen van de Europese Onderwijsraad en natuurlijk van zijn nieuwe leven als ambtenaar in Den Haag. De Europese Commissie komt binnenkort met een Skills Agenda die ervoor moet zorgen dat de vaardigheden van jonge mensen beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt, en de Raad – onze Herman – belegde hier alvast een vergadering over. Voor de PvdA is het natuurlijk van belang goed af te wegen welke vaardigheden en waarden in het onderwijs worden bijgebracht en hierover konden we met een goeie pint achter de kiezen goed spreken.

Zo vervulde de stamtafel precies de beoogde rol, namelijk het faciliteren van politieke en andere gesprekken over relevante onderwerpen met mensen van binnen én buiten de Brusselse bubbel. En zoals het bij een echte stamtafel hoort zijn er ook stamgasten; een bijzondere vermelding gaat uit naar Reina Ascherman die tot nog toe vrijwel gen gelegenheid onbenut heeft gelaten om een drankje mee te smokkelen – weer of geen weer, met of zonder mankementen als gevolg van missende kasseien in het Brusselse plaveisel.

Voorlopig gaan we gestaag voort op de ingeslagen weg – elke woensdag, vanaf 18.30 uur, café l’Espérance (ook bekend als Chez Bernard) op het Jourdanplein. We zijn flexibel genoeg qua tijdstip, onderwerpen om te bespreken, en zelfs qua avond. Deze week zal op donderdag 10 maart Kirsten Meijer, pas herkozen als internationaal secretaris van de PvdA, de stamtafel komen opluisteren om over onder meer het vluchtelingenvraagstuk en de Internationale prioriteiten voor het pvda-verkiezingsprogramma te spreken. We kijken uit naar een mooie avond!


Verslag PvdA Congres Amersfoort 13 februari 2016

Door Wouter de Iongh, voorzitter PvdA Brussel/België 

Enkele observaties:

 • De locatie was fantastisch; een oude treinloods op loopafstand van station Amersfoort
 • Het ochtendprogramma was licht gevuld en dan ook eerder klaar dan gepland
 • Wel belangrijk: de statutenwijzigingen werden aangenomen waarin de nieuwe partijdemocratie uit het rapport ‘Tussen Leden en Leiders’ van Han Noten, is vastgelegd. Vanaf nu is de macht op het congres niet meer bij de afdelingen maar bij degenen die de meest aansprekende ideeën hebben. Een significante verandering waar ook wij onze strategie op dienen aan te passen
 • Ondergetekende redde het niet in de verkiezing voor het Partijbestuur, ondanks warme woorden van mede bestuurslid Heino van Houwelingen
 • Dat gold ook voor de initiatiefnemer van de ‘PvdA Linksom’ beweging die weliswaar veel goede ideeën heeft maar moeilijk steun lijkt te kunnen vergaren
 • De vluchtelingencrisis was het onderwerp van de dag, waarbij empathie het op punten won van quasirealisme
 • Helaas haalde de motie van het afdelingsbestuur om de verbinding tussen de vluchtelingencrisis en de zogenaamde bedreiging van onze verzorgingsstaat los te laten, het niet; Attje Kuiken wuifde onze bezwaren en die van anderen weg op karakteristiek neerbuigende wijze
 • Voor het overige werden alle moties van de afdeling overgenomen, zie onze website voor de teksten van de moties: https://brussel.pvda.nl/2016/02/12/pvda-congres-amersfoort-vijf-moties-afdeling-brusselbelgie/
 • Wederom speeches van Lodewijk Asscher – inspirerend, geestig en gebalanceerd – en Diederik Samsom – bevlogen, geëmotioneerd en duidelijk zoekend naar oplossingen – die het congres in beroering brachten maar waarvan achteraf niet duidelijk was waar ze toe zullen leiden
 • Uiteindelijk een gemengd gevoel: een empathische wil van de partijtop, een congres dat zonder meer tegen TTIP en voor een uitbreiding van het kinderpardon stemde, maar prominenten die nog altijd geketend zijn door het kabinetsbeleid en een zekere twijfel niet kunnen verbergen of de PvdA er ook dit keer weer bovenop komt

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh