Door Wouter de Iongh op 1 mei 2017

Rode Salon 3/2017

In deze Rode Salon:

  • Bijzondere Afdelingsvergadering ‘Vernieuwing PvdA’
  • De verkiezingen en verder

 

Verder apart vermeld op de website (volg weblink):

——————————————————————————–

Bijzondere Afdelingsvergadering ‘Vernieuwing PvdA’

Op 9 mei – de dag van Europa – zullen we om 20:00 een bijzondere afdelingsvergadering beleggen om de staat van de PvdA te bespreken maar vooral ook om naar manieren zoeken om de partij en de sociaal-democratie in het algemeen, te vernieuwen. Op de agenda:

  1. Een gesprek over de oorzaken van de verkiezingsuitslag
  2. Brainstorm over wat de sociaal-democratie en de PvdA in bijzonder, moeten doen om weer relevant te worden
  3. Een overzicht van bestaande en recente vernieuwingsinitiativen binnen de partij
  4. Welke rol kan en moet onze afdeling hier in spelen

De locatie volgt nog, evenals een spreker die meer over de vernieuwing van de partij kan vertellen.

——————————————————————————–

De verkiezingen en verder

Beste leden en afgevaardigden,

De afgelopen jaren hebben velen van jullie met ons gediscussieerd over de staat van de PvdA en hebben we met de afdeling geprobeerd opbouwende kritiek te leveren op zowel de vorm als inhoudelijke koers. Onze zorgen werden niet ingegeven door de peilingen. Toch versterkten die peilingen al vrij vroeg in de afgelopen kabinetsperiode, het gevoel dat er iets fundamenteel mis was. Het Oekraïne referendum, de Brexit en de verkiezing van Trump, waren verdere tekenen dat het niet meer business as usual was. Toch was de boodschap vaak dat het wel goed zou komen, dat de PvdA wel weer terug zou veren voor de verkiezingen. Maar het kwam niet goed en na de meest dramatische verkiezingsuitslag ooit, is in de laatste peiling de PvdA zelfs naar 6 zetels gekelderd.

Er is dus iets grondig mis en dat vereist serieuze verandering. Volgens mij op drie terreinen. Ten eerste moet er een coherente omvattende visie komen over hoe de grote macrovraagstukken van onze tijd – digitalisering, klimaat, globalisering, macht van financiële markten, etc. – verbonden zijn met de directe leefwereld van Nederlanders en andere Europeanen. De sociaal-democratie moet daarbij laten zien dat het nieuwe instrumenten heeft om op die vraagstukken in te grijpen. Oplossingen die niet neoliberaal zijn maar ook niet conservatief of naïef. Ten tweede moet de politiek – zowel binnen als buiten de partij – nieuwe vormen van deelname van burgers bieden die meer zijn dan een vierjaarlijks mandaat en intelligenter dan een referendum. Ten derde moet de PvdA schaamteloos en volledig inzetten op gelijkheid en inclusiviteit. Niet de papieren inclusiviteit van gemengde lijsten (hoewel dat ook nodig is) maar die van werkelijke maatschappelijke verandering waarbij de machtelozen, actief worden ondersteund om traditionele machten te doorbreken in plaats van de status quo te verdedigen.

Of de noodzaak tot vernieuwing al is doorgedrongen tot de partijtop is nog de vraag. Een echt open vraag want soms lijkt het van wel, op andere momenten is het zeer twijfelachtig. Wel zijn er her en der diverse intitiatieven ontstaan die autonoom proberen de partij in de beweging te krijgen. De meest veelbelovende van deze – #kiesvoordetoekomst – is mede geïnitieerd door onze afdelingsgenoot Gerard Oosterwijk. Deze en andere bewegingen zijn vitaal en belangrijk maar het gevaar bestaat dat ze ofwel zullen stranden of worden ingekapseld door de partij, en zo hun kracht verliezen. Terwijl er meer nodig is dan een rapportje, een werkgroep, een nieuwe voorzitter of een nieuw verkiezingsprogramma. We hebben een nieuwe koers, organisatie en moraal nodig, die ons een nieuw elan kunnen verschaffen.

Wat hierin de rol van de afdelingen is, en meer in het bijzonder onze afdeling, en daarvan afgeleid wat de rol van een bestuur zou moeten zijn, is onderdeel van die discussie. Daarover willen we graag met elkaar van gedachten wisselen op 9 mei op een rustige locatie. Om er voor te zorgen dat de partij een nieuwe vorm vindt om de idealen die we allemaal delen, ook in deze tijd te kunnen realiseren.

Voor die tijd, zullen we aanstaande maandag 1 mei deelnemen aan de dag van de arbeid bij de kraam van de zusterpartijen op het Sint Katelijneplein in het centrum van Brussel.

Hopelijk tot een van die bijeenkomsten. Met hartelijke groet,

Wouter de Iongh, Afdelingsvoorzitter

 

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh