Rode Salon 7/2017

5 december 2017

Beste leden en geïnteresseerden,

De donkere dagen zijn alweer aangebroken, en het is hoog tijd voor wat leesvoer. Lekker, bij het haardvuur natuurlijk, met een kop warme chocolademelk, of een andere hartversterker. Er is natuurlijk veel gebeurd sinds de vorige Salon: zo is in Nederland de rechtsstaat inmiddels zodanig gedegenereerd dat men een blokkade op de A7 opwerpt tegen anti-Zwarte Pietdemonstranten en de premier dat wegwuift.

Ander groot nieuws: Ratko Mladić werd tot levenslang veroordeeld voor genocide, ruim 20 jaar na zijn misdaden. Het is natuurlijk vooral merkwaardig, hoe hij in Bosnië zelf door sommigen nog altijd als een volksheld wordt geprezen. Dit toont hoezeer mensen soms een andere realiteit hebben, die we echter niet kunnen afdoen als stompzinnig maar moeten leren begrijpen.

De vorige Rode Salon maakte nog gewag van de voorzittersverkiezing in de landelijke PvdA. Vreemd genoeg lijkt dat al weer een tijd geleden. Het stof is neergedaald, en zowaar, in de peilingen is de opwaartse trend gevonden en boekte de PvdA enkele mooie resultaten bij lokale verkiezingen in Groningen en Friesland. Ook internationaal lijkt bijvoorbeeld Jeremy Corbyn zijn zelfvertrouwen te hebben gevonden, en boekt de (enige?) linkse regering van Portugal mooie successen.

Is het lek dan boven?

Dat lijkt me wat voorbarig. Wat met name helpt is het scherpere profiel dat de PvdA, samen met andere linkse oppositiepartijen de laatste tijd – met verve – heeft kunnen neerzetten in Nederland tegenover het nieuwe, rechtse kabinet. Zeer terecht werd het afschaffen van de dividendbelasting in samenwerking met GroenLinks en de SP gekraakt, en campagne gevoerd voor investeringen in de wijkverpleging en woningbouw, en probeert de partij de strijd aan te gaan tegen schijnzelfstandigheid bijvoorbeeld door op te komen voor maaltijdbezorgers van Deliveroo.

De scherpere koers lijkt vooralsnog te werken en daar kunnen we blij mee zijn. Ik blijf echter hopen op meer fundamentele verandering in de partij, zodat we in de toekomst heldere, maar afgewogen keuzes kunnen blijven bieden. De trends van deze tijd – digitalisering, vergrijzing, globalisering, klimaatverandering etc. – blijven namelijk aan de samenleving trekken. In Duitsland verloren de sociaal-democraten dramatisch, en ook in Tsjechië kon het slechtste resultaat ooit in de boeken worden bijgeschreven, met een vermoedelijke ruk naar rechts in de ČSSD tot gevolg. Eenvoudige oplossingen voor de vraagstukken van nu zullen er niet altijd zijn. Daarom is het belangrijk dat we de partij zo organiseren, dat we in de toekomst goede ideeën uit de samenleving kunnen laten bovendrijven, en dat we bruggen slaan tussen bevolkingsgroepen. Oplossingen en antwoorden geven die perspectief bieden over de grenzen binnen onze maatschappij heen. Want het grootste gevaar is verdere polarisering tussen bevolkingsgroepen, terwijl de rijksten er lachend met de buit vandoorgaan. Een prachtige column in Vrij Nederland liet nog maar eens zien waar de werkelijke tegenstellingen liggen, en ga ik dus voor het gemak letterlijk quoten:

“Een steeds rechtser Nederland: dáár zou die mythische achtergestelde gewone Nederlander de pijlen eens op moeten richten. Een Nederland waarin bescherming van huizenbezit belangrijker wordt gevonden dan een dak boven ieders hoofd en waar dus de huisjesmelker het altijd wint van sociale huur. Dat de huizenprijzen stijgen, ligt niet aan Zwarte Piet. Dat vijftigplussers zelden nog een baan kunnen vinden, ligt niet aan randstedelijke feministen. Dat mensen zorg mijden omdat het eigen risico te hoog is, ligt niet aan de ramadan. Dat grote bedrijven belastingvoordeel krijgen terwijl er kinderen onder de armoedegrens opgroeien, ligt niet aan de mensen die aandacht vragen voor het slavernijverleden.

Leg de schuld waar de schuld hoort, gewone Nederlander, ook al is dat moeilijker dan omlaag trappen.

En word linkser.”

Een van de grote uitdagingen voor de sociaal-democratie in deze tijd ligt wat mij betreft in het herstellen van het contact met die ‘gewone man’. Niet door hem (v/m) te pamperen, maar wel serieus te nemen – de dialoog aangaan! – en vervolgens te wijzen op de werkelijke tegenstellingen in de samenleving. En dan vooral: de identiteitsdiscussie overstijgen door in werkelijkheid te laten zien dat we perspectief kunnen bieden voor iedereen. En daarvoor hebben we ideeën nodig, waar we met het debat over Sociaal Europa komende woensdag een aanzet toe geven.

Wat het afdelingsleven verder aangaat: ik ben blij te kunnen aankondigen dat Laman Goemmatova zich bereid heeft gevonden om secretaris te worden. Hieronder stelt zij zich voor. Graag ontmoet zij u bij een van de vele evenementen die we organiseren.
En verder in deze Salon: een oproep van Erik Hormes om u aan te melden om mee te praten over de democratische structuren van de EU, en een schitterend verslag van veteraan Reina Ascherman over de Vrouwendag in Mechelen. Voor ieder wat wils dus. De kruiswoordpuzzel kon helaas niet meer op tijd worden aangeleverd, waarvoor onze excuses.

Wilt u ook eens een stukje schrijven voor de Rode Salon? Graag! Mail dan even naar Arnold via arnolddeboer[at]gmail.com

Hopelijk tot woensdag!

Namens het bestuur,

Arnold de Boer
Voorzitter