Door Bram Koster op 31 oktober 2016

Verslag bezoek Diederik Samsom

Op donderdag 20 oktober 2016 bezocht onze partijleider Diederik Samsom voor de tweede keer sinds zijn aantreden de Belgische afdeling van de PvdA. Cécile de Boer, adviserend bestuurslid van de Belgische afdeling van de PvdA, had deze mogelijkheid snel herkend en het bezoek geregeld. Diederik was die dag onder andere in Brussel om een vergadering bij te wonen van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES). Ondanks dat Diederik die avond nog moest aanschuiven bij Pauw en daardoor op tijd in Amsterdam moest zijn, nam hij uitgebreid de tijd om te spreken met leden en andere belangstellenden tijdens onze tweewekelijkse Rode Stamtafel.

Met een vrolijke lach stapte hij rond kwart voor zes Café L’Espérance aan het Place Jourdan binnen en gaf iedereen een hand alvorens hij ging zitten. Diederik vertelde een zeer matige drinker te zijn, maar in een Belgisch café een ”pint pakken” liet hij niet aan zich voorbijgaan. Hij dronk later zelfs een tweede. Ook nam hij dankbaar een zak frieten aan van Maison Antoine, die ook Angela Merkel tot haar clientèle mag rekenen.

Afdelingsvoorzitter Wouter de Iongh leidde het groepsgesprek kort in. Hij complimenteerde Diederik met zijn onnavolgbare werklust, waarop Diederik lachend verklaarde dat hij heus weleens slaapt, waaronder hazenslaapjes tussen afspraken in. Wouter verwoordde op neutrale wijze de mening van veel PvdA-kiezers, namelijk dat het te prijzen valt hoe Diederik zich heeft ingezet voor het economisch herstel van Nederland maar dat door de samenwerking met de VVD het PvdA-geluid niet altijd hoorbaar was. Ook het Plan Samsom voor de aanpak van de vluchtelingencrisis en andere sociale vraagstukken werden aan de fractievoorzitter voorgelegd.

samsonDiederik ging hierna in een inleiding uitgebreid in op verschillende Europese thema’s omdat Europa een van de hoofdthema’s van zijn lijsttrekkerscampagne moet worden. Uiteraard was dit koren op de molen van het aanwezige leden, waarvan velen in of rond de Instellingen werken. Als thema’s kwamen handelsakkoorden (en referenda), de vluchtelingencrisis, de Europese eenwording en het bevorderen van de sociaaldemocratie kwamen aan bod. Diederik bleef ontspannen en toonde begrip voor de emoties van sommige afdelingsleden ten aanzien van de lage score in de peilingen en beleidskeuzes die het Kabinet Rutte-Asscher heeft gemaakt. Eén afdelingslid riep uit dat Diederik lef moest tonen door afstand te nemen van de VVD, terwijl een ander van mening was dat Diederik juist lef toonde door te kiezen voor een coalitie met de VVD met als doel om Nederland uit het economische slop te halen. Kortom, Diederik’s pragmatisme werd zowel bekritiseerd als geprezen.

Diederik vertelde ook over zijn drijfveren, die naast het beschermen van het milieu bij het bevorderen van de werkgelegenheid ligt. Een keerpunt voor hem was een bezoek aan de Koninklijke Hoogovens toen hij net in de politiek zat. Hij hield een vlammend betoog tegen de vervuiling door de fabrieken van dit bedrijf. Als het destijds aan Diederik had gelegen was een deel van de bedrijfsactiviteiten stilgelegd. Maar toen stond achter in de zaal een man op die zei: ”als deze fabriek sluit gaan er 10.000 banen verloren. Dat zijn 10.000 redenen om nog eens heel goed na te denken over uw verhaal.” Deze opmerking maakte zo’n grote indruk op Diederik dat hij die ”10.000 redenen” altijd in zijn achterhoofd houdt als hij beleid maakt. Het versterkte zijn sociaaldemocratische denken.

Om onder andere de tweedeling in de Nederlandse samenleving te duiden, gebruikte hij een beeldspraak: Veel mensen, vooral met een lagere opleiding maar ook veel jongeren, hebben het gevoel dat ze de bus gemist hebben. Weer anderen zien dat hun plek in de bus al bezet is. Sommigen zien de bus voorbij rijden. En dat maakt ze boos, bezorgd en gefrustreerd, ook als ze er weliswaar zelf in zitten maar zien hun kinderen niet mee kunnen. Deze analyse moet de PvdA er toe brengen deze groep Nederlanders weer perspectief te bieden maar helaas was de tijd te beperkt uit te diepen hoe dat dan precies zou moeten en hoe de EU daarbij zou kunnen helpen. Diederik vroeg om ideeën uit de afdeling en de afdelingsvoorzitter zegde toe dit in de volgende afdelingsvergadering aan de leden te zullen voorleggen.

Toen Diederik na anderhalf uur opstond om te vertrekken vroeg een afdelingslid nog gauw waarom PvdA-leden op hem moeten stemmen tijdens de lijsttrekkersverkiezing, en niet op Lodewijk Asscher. Diederik grinnikte.”Als jullie willen weten wat Lodewijk vindt en wat hij anders zou doen dan ik, moeten jullie Lodewijk uitnodigen. Laat hem hier een keer komen om zijn verhaal te vertellen. Ik vertel mijn verhaal en Lodewijk mag het zijne vertellen. Hij is één van de beste politici die de PvdA heeft.” Met deze afsluiter vertrok Diederik, met een even grote glimlach als toen hij binnenkwam. Drie uur later zat hij bij Pauw om te praten over het laatste verkiezingsdebat van Donald Trump en Hillary Clinton.

 

Bram Koster

Bram Koster

Bram is afkomstig uit Groningen en na een Bachelor Geschiedenis aan de RUG voor de Masteropleiding Internationale Politiek aan de KU Leuven in België beland. Mede door een stage in het Europees Parlement bij Jan Marinus Wiersma is hij een overtuigd sociaaldemocraat geworden. Tegenwoordig werkt hij als inkoper bij British Telecom.

Meer over Bram Koster