Door Lara Wolters op 13 maart 2015

Verslag Bezoek Marit Maij

Op 19 februari ontmoetten wij Marit Maij, Tweede-Kamerlid en woordvoerder Europa in de PvdA fractie. Het was een prettig weerzien, zo’n ruim jaar nadat zij onze jaarvergadering 2013 had voorgezeten en daarbij, net als deze keer, door de afdeling op Brusselse stoemp werd getrakteerd. Incentives moeten er zijn.

We spraken met Marit over de stemming in de Tweede Kamer wat betreft Europa en zij meende dat er binnen de PvdA fractie een positiever sentiment heerst. Dat kwam volgens haar deels door het werk van Jeroen Dijsselbloem, Bert Koenders en Frans Timmermans in Brussel, dat zowel binnen als buiten Nederland lijkt te worden gerespecteerd. Een positieve ontwikkeling, al zet onze afdeling – of misschien moet ik spreken voor het afdelingsbestuur – op dit moment juist vraagtekens bij onderdelen van de better regulation agenda van Frans en de rol van Jeroen in de onderhandelingen met Griekenland.

 

Marit voelt wel veel Euroscepsis in de Kamer als geheel; en daarbij een keiharde houding van veel Tweede Kamerleden over Griekenland. Ze merkte op dat Nederlandse solidariteit vaak stopt bij de Nederlandse portemonnee, ook al heeft de begroting niet onder de Griekse steun geleden en met name de banken geprofiteerd van onze steun. Onze afdeling vroeg haar te blijven knokken het debat niet teveel te laten verengen naar een puur financieel vraagstuk en de menselijke kant van de crisis in Griekenland te blijven belichten.
Ook gaf Marit aan meer zicht te willen op premier Rutte’s Raadsbezoeken aan Brussel. Een verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer zou daarbij kunnen helpen maar ook een beter begrip over hoe zo’n vergadering nu precies verloopt, zou helpen de premier betere instructies te kunnen geven vanuit de Kamer. Dit stuitte op enig verzet bij onze afdeling: moet een premier zich in Brussel niet bezig houden met Europese en grensoverschrijdende problemen zoals Ebola, migratiestromen, klimaatverandering of Isis en daar de ruimte voor krijgen, in plaats van alleen het nationale belang verdedigen?
Tot slot spraken we ook over de crisis in de Oekraïne. Afdelingsleden vonden dat Europese sancties de rijkere Russen sterker zouden moeten treffen en dat Poetin een ‘loser’s game’ speelt dat hij uiteindelijk zal verliezen, als we de situatie enigszins onder controle kunnen houden. Een van onze afdelingsleden sprak zijn angst uit dat ook de Baltische staten niet veilig zijn en dat het veel Russen aan historisch besef lijkt te ontbreken. De consensus is dat er geen makkelijke oplossingen zijn en dat zowel wapengekletter – zeer gevaarlijk voor de Oekraïners zelf – als naïviteit over de bedoelingen van Putin – zeer gevaarlijk voor de internationale rechtsorde – niet de oplossing zijn. Een combinatie van de vuist en de open hand, zoals Bert Koenders het omschrijft, blijft de onbevredigende en imperfecte weg voorwaarts.

Meer info over Marit? zie de PvdA Pagina van Marit