Door Bram Koster op 17 april 2015

Verslag Politieke Ledenraad Nieuwegein 11 April 2015

De afdeling Brussel kan met goede herinneringen terugkijken op de politieke ledenraad in Nieuwegein. Niet alleen de ledenraad zelf maar vooral ook de voorbereiding was een enerverende aangelegenheid.

De aankondiging van de ledenraad was niet overdreven schreeuwend. Een onopvallende ‘P.S.’ in de ‘C-Flits’ van Pieter Paul Slikker een week na de provinciale verkiezingskater van 18 Maart was menig lid ontgaan. In die mailing werd bovendien in plaats van het erkennen van fouten en toegeven dat het beter moet, vermeld dat we ‘trots’ mochten zijn en ‘we hard gewerkt hebben en alles gedaan’. Goed mogelijk dat na het lezen van ‘de handschoenen gingen uit, de gymschoenen aan’ er door u op ‘delete’ werd geklikt

Een menig lid had dit aldus niet op de agenda staan. Dit in combinatie met het dubbel plannen met andere PvdA evenementen op hetzelfde tijdstip (Eurozonedebat in het Amsterdams Scheepvaartmuseum en bijeenkomsten van de Den Uyl-leergang en de Banning-leergang) en de afdeling had genoeg materiaal voor een stevige eerste motie rond communicatie waarin ook werd opgeroepen vaart te maken met de democratisering van de partij.

De moties kwamen tot stand in een halve week tijd waarbij binnen de afdeling volop werd gemaild en op woensdagavond onder het genot van Daphne’s keuken uiteindelijk meer dan tien personen samenkwamen om de moties te bespreken. Naast de communicatie ontstond een tweede motie over de economische politiek in de Eurozone en de situatie in Griekenland met daarbij een aanmoediging voor Jeroen Dijsselbloem die later nog een staartje zou krijgen.

Voortbouwend op een voorstel van Bram rolde Gerard op minuten van de deadline nog een derde motie over belastingontwijking uit de mouw. Via Whatsapp en email werd iedereen op de hoogte gehouden en Arnold zorgde op donderdag voor het tijdig insturen van de moties.

Op de dag zelf was de afdeling Brussel met voorzitter Wouter en bestuursleden Lara, Bram en Erik goed vertegenwoordigd, en daarbij waren er ook nog vele andere medewerkers aanwezig van de Eurodelegatie, inclusief de politiek secretaris.

In de voorbereiding werd de planning meteen gekaapt door een punt van orde, waardoor in plaats van in groepjes direct een groot debat werd geïmproviseerd. In dit debat ging voorzitter Wouter in discussie met Diederik Samsom en probeerde duidelijk te maken dat uit de crisis raken niet voldoende is omdat mensen door de crisis begrepen hebben dat er iets fundamenteels mis is. Tot we voor dat fundamentele een oplossing vinden, zullen we niet geloofwaardig zijn. De diverse initiatieven binnen de partij (Van Waarde, Han Noten, etc.) dienen daartoe te worden verbonden, zo was het argument. Dit kon op brede bijval van de vergadering rekenen maar helaas reageerde Diederik toch weer wat defensief.

Motie 13 over de Nederlandse Belastingrotonde werd door het partijbestuur zonder gemor overgenomen. Een uitstekend succes dat de PvdA duidelijk weer op de koers van internationale solidariteit zet.

Wouter onderbouwde Motie 7. Herziening communicatiestrategie en het versneld uitvoeren van de resolutie Tussen leden en leiders met verve maar kwam wel een beetje ongelukkig in de vuurlinie van een andere motie 23 – een uitvloeisel van het manifest van twee PvdA leden – te liggen.Deze twee moties werden samen gepresenteerd en het leek een beetje alsof onze motie net als 23 ook opriep tot nieuwe ideologische herbezinning en een nieuwe koers.Maar eigenlijk had onze motie niets van deze strekking. Integendeel, we riepen op tot implementatie van bestaande koers en het slim gebruiken van bestaande inititieven. De motie werd uiteindelijk afgewezen en toegegeven, een aan aantal argumenten van het partijbestuur sneden hout:de ledenraad was wel eerder aangekondigd, het motievolgsysteem bleek te bestaan en het Partijbestuur bevestigde dat aan de motie ‘Tussen Leden en Leiders’ ‘hard wordt gewerkt’. Verder konden veel inhoudelijke elementen op instemming rekenen en kwamen ook gelijkaardige geluiden van andere afdelingen.

Lara verdedigde met verve de motie Motie 6. Solidariteit stopt niet bij de grens, oproepend tot empathie en solidariteit in Europa. Hierbij werd alleen de vingerwijzing naar Dijsselbloem “Er voor te zorgen dat minister Dijsselbloem in zijn unieke rol als voorzitter van de Eurogroep bruggen staat tussen landen, en niet alleen vertegenwoordiger is van schuldeisers” door het partijbestuur afgewezen. Ook de aangepaste versie “Er voor te zorgen dat minister Dijsselbloem in zijn unieke rol als voorzitter van de Eurogroep, bruggen slaat tussen landen en niet alleen oog heeft voor financiële belangen maar ook voor het belang van de bevolkingen in heel Europa, inclusief de Griekse;” werd niet aanvaard.

Omdat we inmiddels duidelijk hadden gemaakt wat we met de motie beoogden, besloten we te accepteren dat de vingerwijzing er uit ging maar niet nadat Lara nog een keer herhaalde dat we van de minister wel verwachten dat hij de geest van de motie uitvoert. Het partijbureau nam daarop de motie over en het congres stemde vrijwel unaniem en met applaus voor. Omdat Jeroen toch wat beteuterd keek en wij zeker wilden weten dat de boodschap over was gekomen, besloten Lara en Wouter nog even naar hem toe te gaan. We hoorden hem op dat moment juist tegen Marja Bijl zeggen dat hij teleurgesteld was dat uitgerekend zijn vrienden van de afdeling Brussel hem dit voor de voeten wierpen. In het open gesprek dat volgde hebben we gelukkig duidelijk kunnen maken waarom we vinden dat in stijl en keuzes toch wat anders moet gebeuren en dat het niet de bedoeling was hem persoonlijk ergens van te beschuldigen. Hij luisterde goed en we gingen in uitstekende sfeer uiteen met de belofte de discussie voort te zetten in Brussel.

Al in al een geslaagde dag, waar ook nog weer contacten met andere afdelingen gelegd werden onder andere met minister Ploumen die erg graag een keer op onze afdeling langs komt. Genoeg elementen om te geloven in een herstel van de PvdA in de peilingen en het feit dat Nederland nog steeds goed bestuurt wordt!

20150411_110953407_iOS

20150411_125608263_iOS

20150411_141021726_iOS

20150411_144830407_iOS

Bram Koster

Bram Koster

Bram is afkomstig uit Groningen en na een Bachelor Geschiedenis aan de RUG voor de Masteropleiding Internationale Politiek aan de KU Leuven in België beland. Mede door een stage in het Europees Parlement bij Jan Marinus Wiersma is hij een overtuigd sociaaldemocraat geworden. Tegenwoordig werkt hij als inkoper bij British Telecom.

Meer over Bram Koster