Door Lara Wolters op 6 augustus 2015

Verslag PvdA Brussel/België Zomerborrel

Op 1 juli, een tropisch warme, klamme dag, kwam onze afdeling tezamen voor een inmiddels traditionele zomer BBQ.

Enkele euvels moesten eerst worden verholpen; zo leverde de actiesecretaris abusievelijk twee kratten alcoholvrij bier aan en sloeg het door Wouter bestelde biologische vlees een zodanig grote krater in ons budget dat het bestuur even overwoog verdere activiteiten dit jaar af te zeggen.

Maar het bier werd geruild, het vlees met enig schuldgevoel geroosterd en toen was het tijd voor de ‘State of the Union’ van onze voorzitter.

78f46a1e-5760-4333-af5d-6aebb2a5b845Wouter herhaalde het standpunt van het bestuur over de Griekse schuldencrisis; namelijk dat perspectief en Europese solidariteit in de laatste ronde onderhandelingen wederom verloren waren gegaan. En dat wij ontgoocheld waren dat onze ‘eigen’ minister Dijsselbloem geen sleutelrol had willen spelen in het keren van het tij maar zich krampachtig vast leek te houden aan technische afwegingen, waarvan sommigen nota bene door het IMF nog waren weerlegd. Hij sprak over de door onze afdeling georganiseerde bijeenkomst over asiel en migratie, en zei dat het hem tegenviel dat ‘de kiezer’ en zijn angst voor immigratiestromen het debat zelfs bij sociaal-democraten leek te dicteren. Ten slotte complimenteerde hij de Eurodelegatie over de brug die zij trachten te slaan tussen Europa en Nederland door de vele werkbezoeken en het regelmatige op en neer reizen van onze nieuwe MEP’s.

Paul Tang ging kort op Wouter in en beaamde dat we ons hard moeten blijven maken voor sociale, lange-termijn oplossingen voor de problemen waar Europa mee kampt, maar we wel realistisch moeten zijn over hoeveel draagvlak en begrip er in Nederland is voor wat wij in Brussel vanzelfsprekend achten.

We sloten de BBQ af met een quiz waarbij we leerden dat de asiel en migratie bijeenkomst via Facebook 56.000 mensen had bereikt en waarbij bleek dat geen van de assistenten van de Europarlementariërs alle PvdA ‘piketpalen’ over het TTIP handelsverdrag uit hun hoofd kenden – maar ze wel allemaal onderschreven.

Al met al een geslaagde avond, waarvoor nogmaals dank aan gastvrouw Daphne en haar lieftallige assistent Ingo.