Door Laman Goemmatova op 30 september 2017

Verslag Rode Stamtafel met voorzitterskandidaten Astrid Oosenbrug & Gerard Oosterwijk

Tijdens de Rode Stamtafel op 14 september mocht de afdeling het duovoorzitterschap Astrid Oosenburg en Gerard Oosterwijk verwelkomen. Ook de andere kandidaat, Nelleke Veddelaar was door de afdeling uitgenodigd maar helaas was het voor haar niet mogelijk ook langs te komen.

Astrid en Gerard hielden hun vurig pleidooi voor de Europese afdeling in Brussel, waarbij Astrid iets later was omdat ze kennis mocht maken met het Belgische verkeer. Hun uitvoerige verhaal heeft met succes tot een vuurbal van discussie geleid, waarin vragen en ongevraagd advies elkaar afwisselen. Wellicht dat het duo de opbouwend kritische blik nog goed kan gebruiken in de rest van hun verkiezingscampagne.

Eén van de cruciale speerpunten van Astrid en Gerard is dat de Partij zo dicht mogelijk bij haar leden moet staan. Aan de hand van bijvoorbeeld vrijwilligersbijeenkomsten en lokale ledenvergaderingen, maar ook door middel van digitale middelen, moeten ideeën van leden weer een centrale plaats in de partij krijgen. Inhoudelijk waren ze het er mee eens dat de Partij zich inderdaad sterk moet inzetten voor een behoorlijk salaris van basisonderwijzers, dat zaken als open data, robotisering en cybersecurity bij de partij veel te weinig aandacht krijgen en dat de PvdA een grondige verandering van het economisch stelsel moet nastreven.

Hoewel dit constructieve standpunten zijn, werd de vraag ook opgeworpen hoe het kandidaat voorzittersduo de Partij uit haar huidige crisis gaat halen. En alsof dit nog niet moeilijke genoeg was, kreeg het duo de vraag hoe zij oplossingen voor de hedendaagse maatschappelijke en economische problemen zullen vinden, en misschien nog wel belangrijker, realiseren in het huidige politieke klimaat? De afdeling gaf het duo daarbij het welgemeende advies dat voor een sterk voorzitterschap ze best duidelijke en strategische standpunten mogen uitdragen, naast hun goede ideeën over de organisatie van de partij en hun nadruk op de sociaal-democratische basiswaarden.

In elk geval leverde het een inspirerende discussie op en hebben de enthousiaste kandidaten zich goed aan de afdeling kunnen presenteren. Vanaf morgen is de stemming geopend, zie hieronder.