Door Arnold de Boer op 6 juli 2017

Vooraankondiging: Discussieavond over de toekomst van sociaal Europa

Om u op te warmen voor de verdere plannen dit jaar, hierbij alvast een vooraankondiging voor een groot internationaal evenement dat we in september, in samenwerking met zusterpartijen, organiseren over de toekomst van sociaal Europa. We willen het debat voeden over een sociaal-democratische visie in de 21ste eeuw aan de hand van concrete casussen.

Uitgangspunt is het feit dat sociaal-democratische partijen onder druk staan in heel Europa. Verscheidene verkiezingsnederlagen hebben aangetoond dat sociaal-democraten nauwelijks nog een aantrekkelijk, progressief antwoord kunnen formuleren op huidige uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie, globalisering, vergrijzing en digitalisering. Klimaatverandering willen we bijvoorbeeld aanpakken, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen werkgelegenheid verloren gaat?

Dit betekent dat we ons als sociaal-democraten moeten herbezinnen; niet op onze waarden, maar wel hoe deze waarden helpen een gedegen antwoord te formuleren op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Hoe zorgen we ervoor dat we met visie echt perspectief kunnen bieden, zoals twee generaties geleden de verzorgingsstaat in het vooruitzicht kon worden gesteld en vervolgens opgebouwd? Hoe creëren we een reëel en optimistisch alternatief voor populisme en neoliberalisme?

Door een aantal thema’s met elkaar te verbinden op heikele vraagstukken hopen we een scherpe discussie te creëren, open en zonder taboes, om als sociaal-democraten leidend te kunnen zijn in het huidige debat over de toekomst van Europa.

 • Wat? Discussieavond over toekomst van sociaal-democratie in Europa
 • Hoe? Inspirerende sprekers, en drie kernthema’s:
  • Groene economie en werkgelegenheid: hoe zorgen we voor een transitie die voldoende zekerheid biedt?
  • Arbeidsmarkt en vrij verkeer van werknemers: Hoe houden we grip op de veranderende arbeidsmarkt? Kunnen we naar nieuwe afspraken die flexibiliteit en zekerheid aan elkaar verbinden?
  • Hoe gaan we dit regelen? Wat moet Europa doen?
 • Wanneer? Na de zomer, in september of oktober
 • Organisatie? PvdA samen met sociaaldemocratische zusterpartijen in Brussel
 • Voertaal: Engels