Vrouwendag 2017 in Mechelen: Pak discriminatie aan!

5 december 2017

Door Reina Ascherman, trouw lid PvdA Brussel

De Vrouwendag – elk jaar op 11 november – is een specifiék Belgisch fenomeen, al vanaf 1972. Na een tijd werd deze dag vooral voortgezet in Vlaanderen. Vaste organisator: het VOK (Vrouwen Overleg Komitee, opgericht in 1972), een feministisch platform–in 2016 herdoopt in het modernere FURIA. Ook dit jaar  – de 46ste Vrouwendag – bleek duidelijk: Feminisme lééft en is bijzonder actueel. De V-dag 2017 trok honderden mensen (bij wie ook mannen). In workshops kwamen zéér actuele thema’s aan bod, waarvan hierna een korte indruk.
Het panelgesprek in de middag was flitsend en vurig, met 2 verrassend nieuwe invalshoeken op racisme en maatschappelijke klasse. De zaal – een zeer gemengd publiek – reageerde zéér instemmend op alletwee.

Belangrijkste workshops

Seksuele intimidatie

Sinds de bal-“Weinstein” is gaan rollen, komen er ook in België meer en meer getuigenissen over seksuele intimidaties naar buiten. Zowel de workshop over intimidatie als die met training in weerbaarheid zaten vol. Een nieuwigheid was ’t experiment met KICKBOKSEN voor vrouwen. Met dit alles pikte de V-dag in op het actieplan van de stad Mechelen ivm seksuele intimidatie. (N.B. zijn er in Nederland gemeenten met een soortgelijk actieplan?, Zo ja, graag info aan FURIA!).

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt
Hét accent lag vooral op meervoudige discriminaties, nb op basis van sekse én huidskleur, van een fysieke of mentale beperking, maar ook leeftijd. Discriminatie bij zwangerschap is verontrustend, nèt als in Nederland (dààr 43% bij verlengen van flexcontracten). Het hoofddoekverbod in de meeste Vlaamse scholen en op veel werkplekken schendt het zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen. Een visie gedeeld door betrokkenen en Furia. Er waren er schrijnende getuigenissen, ook van hoogopgeleide vrouwen bv wèggepeste psychologe). De aanwezige verantwoordelijke (vr.) van de Vlaamse Ombudsdienst voor behandeling klachten ivm GENDER stelde, dat elke zaak een “dansen op het slappe koord is”. Werkgevers zitten soms in “een kramp”, vrezen wellicht bespotting door collega-werkgevers als ze bv de hoofddoek van vrouwelijk personeel accepteren…
Ander pijnpunt : de loonkloof tussen vrouwen en mannen, weerspiegeld in de pensioenkloof. Een INTERNATIONAAL heet hangijzer… Pensioenhervormingen zoals België binnenkort zal invoeren, zullen deze kloof nog vergroten. En wie worden vooral gestraft? Mensen met een onderbroken loopbaan = vrouwen.

Oog voor alle vrouwen
Het centrale panelgesprek met Nederlands gastspreekster Anousha Nzume *), auteur van “Hallo witte mensen”, focuste op racisme en klasseverschillen, die niet alleen in de samenleving algemeen aanwezig zijn, maar ook binnen de vrouwenbeweging zelf. “Hoog tijd voor nieuwe pistes in een vrouwenbeweging waarin alle vrouwen, ongeacht hun kleur, herkomst, sociaal-economische achtergrond, seksuele voorkeur, leeftijd….  zich thuis voelen”, aldus Merel Terlien, co-voorzitster Furia.

Vrouwen en levensbeschouwing
Voornaamste punten: welke plaats krijgen vrouwen binnen hun eigen levensbeschouwing, hoe vergroten ze hun zeggenschap daarbinnen en hoe kunnen vrouwen mét en zonder levensbeschouwing elkaar versterken? Als opsteker golden inspirerende voorbeelden.

Meisjes aan zet
“Opvallend op de V-dag 2017 was het specifieke programma voor én met meisje; zij hadden hun éigen workshops. In de grote discussiezaal speelden ze ook het toneelstukje“Het Mechels dakterras”. Daarin verwoordden ze hun zoektocht naar vrijheid en identiteit. (N.B.Vertrekpunt, een tekst van de bekende Marokkaanse publiciste Fatima Mernissi)  —Een workshop over speelgoed en stereotypen deed het heel goed bij de jongste kinderen. Jong gedààn is oud geléérd (gezegde omgedraaid, net als rolpatronen).

Vrouwendag als vaste afspraak voor ontmoeting en uitwisseling
De standenmarkt met een 40-tal organisaties was dé plek voor ontmoeting en uitwisseling. Dé plek ook voor het lanceren van2 feministische initiatieven. (1) De Plasactie, met een petitie voor gelijke sanitaire rechten. En bij een bevraging onder de aanwezigen ivm seksistische reklame, bleek 90% vragende partij voor de (2)oprichting van een infopunt ivm gender en reclame, plus een app voor het indienen van een klacht.

N.B.De GOED VOORZIENE STAND van BOEKHANDEL “De ZONDVLOED” (Mechelen) had succes met z’n selectie feministische fictie en non-fictieboeken. En dat deed uw verslaggeefster deugd.

*) Anousha Nzume (half Russisch-half Kameroens) uit Amsterdam is het Nederlandse publiek wel bekend van producties, presentaties en haar optreden in diverse media. In haar boek “Hallo witte mensen” neemt ze de werking van privileges onder de loep.
Info:
Sofie De Graeve, woordvoerster FURIA| M  0479 78 98 33
Foto’s en impressies van V-dag Mechelen op facebook en op www.furiavzw.be