Door Bram Koster op 5 april 2015

Werkgroep EU Instellingen gestart

Voor het eerst is de werkgroep samengekomen die namens onze afdeling de structuren van de EU onder de loep neemt. Op bezoek bij Bram en Karline in Jette, brandden Aart, Jiri en Erik meteen inhoudelijk los.

Natuurlijk staat een eerste bijeenkomst in het teken van introductie, elkaar leren kennen en nadenken over de aanpak.

Toch werd er volop gediscussieerd over wijd uiteenlopende thema’s. Van het politiseren van de Commissie tot de rol van de EU in de welvaartstaat en draagvlak voor grensoverschrijdende solidariteit.

De opzet staat nog in de stijgers, maar het idee is nu om in te gaan op de voorstellen die de Nederlandse regering doet voor het Voorzitterschap en daarbij inhoudelijke voorstellen te doen die bruikbaar zijn binnen de huidige institutionele context. Tevens kan de werkgroep ook voorstellen doen of aanzet geven tot dieper nadenken over het huidige institutionele kader van de EU.

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? Wil je meedenken? Meld je aan voor de werkgroep en doe mee! Stuur een mailtje naar: bramkoster@gmx.com

Bram Koster

Bram Koster

Bram is afkomstig uit Groningen en na een Bachelor Geschiedenis aan de RUG voor de Masteropleiding Internationale Politiek aan de KU Leuven in België beland. Mede door een stage in het Europees Parlement bij Jan Marinus Wiersma is hij een overtuigd sociaaldemocraat geworden. Tegenwoordig werkt hij als inkoper bij British Telecom.

Meer over Bram Koster