Door Arnold de Boer op 14 september 2016

Zomerborrel PvdA Brussel en PvdA Eurodelegatie 28 juni

Op een zwoele zomeravond in juni (het was een zeldzame) verzamelde zich een hoop rode vrienden in de paradijselijke tuin van de Elzenhof, parel van de Vlaamse cultuurgemeenschap in Elsene. Bedolven onder de Libanese lekkernijen, professioneel geritseld door Heino, Erik en Lara, deed men zich in tientallen tegelijk tegoed onder de lavende zon.

De zomerborrel, traditioneel bedoeld om het politieke seizoen af te sluiten en de zomerstop in te luiden, ging enigszins gebukt onder de schaduw van de uitslag van het Britse EU-referendum. In zijn bezielde toespraak reflecteerde Paul Tang, leider van de PvdA Eurodelegatie, uiteraard op de recente ontwikkelingen en op de nogal terneergeslagen sfeer in het Europees Parlement, maar riep ook op om de hoop niet op te geven. Namens PvdA Brussel sprak de secretaris bovendien over de noodzaak het populisme serieus te nemen, het referendum te zien als een symptoom van een groter probleem, en wierp hij een voorzichtig stuiterend balletje op dat er wellicht behoefte was aan een nieuwe generatie politici die het vertrouwen van kiezers weer kon winnen.

Over nieuwe generaties politici gesproken: Heino van Houwelingen, trots, actief en gewaardeerd bestuurslid van PvdA Brussel, gaf ter plekke de brui aan zijn bestuurslidmaatschap en kondigde aan vanuit Den Haag campagne te gaan voeren voor zijn plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met zijn pleidooi voor meer idealisme, gelijke kansen en een economie die voor iedereen werkt, evenals door zijn zeer inhoudelijke en ideenbusconstructieve bijdragen aan tal van politieke debatten bij PvdA Brussel lijkt hij ons een uitstekende kandidaat en het bestuur sprak dan ook van harte zijn steun uit aan Heino – onder voorwaarde natuurlijk dat hij zo nu en dan eens langskomt vnt, het gebeurt nog!) – een prachtige ‘ideeënbus’, waarin ideeën voor het verkiezingsprogramma van de PvdA konden worden gedeponeerd. Na een reeks van toespraken en versnaperingen toog de menigte dan ook naar de bar om daar in een volksraadpleging waarbij de Partijcongressen van Lenin verbleken, de PvdA de juiste koers op te duwen. Gepassioneerd gingen de handen van de afdeling op elkaar bij tal van wilde en minder wilde ideeën, maar het meest in de smaak vielen voorstellen die Nederland en Europa – verrassend – socialer moeten maken.

Prioriteit nummer 1 voor de afdeling – naast vanzelfsprekend het betrekken van meer vrouwen bij alle beleidsplannen – is het dichten van de kloof tussen arm en rijk. En snel een beetje. Andere voorstellen die op luid applaus konden rekenen, richtten zich op het gebruiken van Nederlandse kennis bij het buitenlands beleid, beter belasten van overwinsten van bedrijven, vaste percentages van de EU/NL begroting naar asielbeleid, en investeringen in duurzaamheid. Al deze ideeën zijn inmiddels met het partijkader gecommuniceerd, onder voorwaarde dat als ze niet ten minste 5 ideeën overnemen, PvdA Brussel Ahmed Aboutaleb zal steunen als partijleider. Of misschien wel Paul Tang.

De borrel mondde uit in een waar feestgedruis en we kunnen dan ook enkel de Eurodelegatie, de penningmeester van PvdA Brussel, de cateraars, en alle toegekomen gasten bedanken voor hun bijdragen. De zomer is voorbij, leve de zomer!

zomerborrel