PvdA en Europa

De PvdA zet zich in voor een beter Europa in een betere wereld. We kunnen internationaal alleen een vuist maken als onderdeel van een sterk, assertief en verenigd Europa dat opgewassen is tegen de andere wereldmachten. Tegelijk zullen we onze invloed aanwenden om Europa socialer, innovatiever en duurzamer te maken.
  • Herbezinning op de verdeling van Europees geld is hard nodig. Alle Europese lidstaten moeten de komende jaren hun financiën op orde brengen. De Europese begroting moet daarom ook omlaag. De Nederlandse bijdrage kan omlaag en de Nederlandse netto-betalingspositie dient te verbeteren. De EU-afdrachtkorting van 1 miljard euro dient na 2013 te worden gecontinueerd.
  • De PvdA is voorstander van het verlagen van Europese landbouwsubsidies. We hebben de Europese boeren hard  nodig, maar wel op een andere manier. Achterhaalde inkomens- en  exportsubsidies en de genereuze opkoopregelingen moeten plaatsmaken voor Europees beleid dat is gericht op versterking van het platteland.
  • Een lagere begroting zal Europa dwingen scherpere prioriteiten te stellen. Ook in Europa moeten we stoppen met het rondpompen van gelden. Meer geld dient dus te gaan naar  innovatie-, energie- en klimaatbeleid, minder naar structuur-en landbouwfondsen. De EU moet in 2020 de beslissende omslag hebben gemaakt naar een duurzame maak- en kenniseconomie, waarbij werkgelegenheid en sociale zekerheid maximaal gewaarborgd zijn.
  • De PvdA wil dat de EU een gemeenschappelijk energiebeleid voert, waarbij verduurzaming hand in hand gaat met het verminderen van de afhankelijkheid van een beperkt aantal (instabiele) energieleveranciers.
  • Wij streven binnen de EU naar gemeenschappelijke criminaliteitsbestrijding en naar een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid, zonder dat daarbij de bescherming van onze privacy gevaar loopt. Mensensmokkel moet nationaal en internationaal worden bestreden.
  • De EU ambassades zorgen voor adequate dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland. Het postennetwerk van Nederland kan slanker, omdat we meer samen met andere Europese landen kunnen doen.
  • De grootste kracht van de EU is het brengen van vrede, stabiliteit en voorspoed naar landen die de ambitie hebben lid te worden van de EU. Die kracht is alleen effectief als de landen die lid willen worden ook aan alle voorwaarden voor lidmaatschap voldoen.
  • De PvdA wil een sterk Europees toezichtsysteem waarin alle toezichthouders en centrale banken echt  samenwerken. Het Groei- en Stabiliteitspact dient zo te veranderen dat we scherpere sancties kunnen opleggen aan landen die zich niet aan de afspraken houden.