10 oktober 2016, om 19:30, l'Espérance/Chez Bernard op place Jourdan, Etterbeek | l'Espérance/Chez Bernard op place Jourdan, Etterbeek

21ste Rode Stamtafel met PvdA burgemeesters

Beste vrienden,

Komende week zijn ter gelegenheid van de European Week of Regions and Cities (http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/) enkele PvdA burgemeesters in town. Bij uitzondering organiseren we daarom komende maandagavond een Bijzondere Rode Stamtafel, die zal worden bijgewoond door Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, en ook Carol van Eert, burgemeester van Beuningen. Wellicht volgen er meer!

Dit biedt natuurlijk een uitstekende kans om over aardverschuivingen en andere raakvlakken tussen Brusselse en Nederlandse lokale politiek te spreken. En wat te denken van vragen over het overhevelen van steeds meer taken naar lokale en regionale overheden? Hoe staat het met de democratie in de kleinste bestuursvormen? En gaat het Groningse verkeerscirculatieplan ook in Brussel werken?

Van harte welkom dus om langs te komen vanaf rond 19.30 bij l’Espérance/Chez Bernard op place Jourdan om het glas te heffen met onze lokale bewindsvoerders. Tot maandag!