15 juli 2015, om 20:00, Washingtonstraat 208 bus 2, 1050 Elsene | Washingtonstraat 208 bus 2, 1050 Elsene

Afdelingsvergadering PvdA Brussel – Eurozone en Griekenland

Beste leden van de PvdA Afdeling Brussel/België,vanochtend is er een ‘akkoord’ gesloten tussen Griekenland en de Eurogroup. Het betrof een iets minder hard opgeschreven versie van het Duitse voorstel van gistermiddag (zie http://blogs.ft.com/brusselsblog/files/2015/07/draft-eurogroup-4pm-Copy.pdf) maar inhoudelijk is vrijwel alles overeind gebleven. In de bijlage de uiteindelijke tekst.

Het is moeilijk om met deze overeenkomst te leven als sociaal-democraat, en dan druk ik me nog zacht uit. Vorige week heeft het afdelingsbestuur al een vriendelijke brief (zie hieronder) naar het partijbestuur gestuurd om ze te manen deze crisis op te lossen, maar dat is mijns inziens niet gebeurd met dit akkoord.

Maar voor ik mijn eigen frustratie de overhand laat krijgen en overhaaste beslissingen neem, leek het me verstandig een bijzondere Afdelingsvergadering te beleggen over de Griekse schuldencrisis en dit akkoord in het bijzonder. Een proces en een akkoord waar onze regering met daarin onze partij, actief aan heeft meegewerkt en waarvoor onze minister eindverantwoordelijkheid draagt.

Mede namens het bestuur van de afdeling, nodig jullie daarom uit om aanstaande woensdagavond 15 juli om 20:00 mee te komen discussiëren, bij mij in de woonkamer: Washingtonstraat 208 bus 2, 1050 Elsene.

Als agenda stel ik het volgende voor:
1. 20:00 – 20:30 open discussie over de Griekse schuldencrisis in het algemeen, oorzaken en de rol van de verschillende landen. Hieronder en in bijlage (links naar) enkele artikelen.
2. 20:30 – 21:00 bespreken van het gesloten akkoord: wat betekent het en wat kunnen we verwachten van de onduidelijke passages
3. 21:00 – 21:45 formuleren van een reactie van de Afdeling Brussel/België. Dit kan een schriftelijke reactie zijn maar ook een actie, een motie of een strategie.
4. 21:45 – 22:00 afsluitende open ronde
Amendementen of aanvullingen op deze agenda zijn welkom.

We horen het graag als je komt, dan zorgen we voor iets te drinken en een borrelhap.

Met vriendelijke groet en uitkijkend naar een vruchtbare discussie namens het afdelingsbestuur,

Wouter de Iongh, voorzitter PvdA Afdeling Brussel/België

Te lezen (een selectieve keuze):
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2385268 (de auteur komt woensdag wellicht ook)
https://paultang.pvda.nl/het-europa-van-schauble/
http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/07/12/killing-the-european-project/?_r=1
http://www.economist.com/news/europe/21657627-agreeing-long-resisted-reforms-just-start-greece-greece-signs-painful-humiliating
http://www.politico.eu/article/euro-merkel-schauble-grexit-greece-eurogroup-summit-impasse/
http://www.volkskrant.nl/economie/jesse-frederik-griekenland-is-de-grootste-hervormer-van-europa~a4090815/

Update 15/07 : Synthese van de Werkgroep EU Instellingen https://brussel.pvda.nl/2015/07/15/eurozone-het-akkoord-met-griekenland-is-onbevredigend/
Brief aan het partijbestuur van het afdelingsbestuur, dd. 6 juli 2015

Geacht partijbestuur,

Het bestuur van de afdeling Brussel heeft zich hedenochtend beraden over de ontstane situatie na het Griekse ‘nee’. Wij zijn tot de volgende politieke conclusies gekomen:
• Wij menen dat de uitslag van het referendum moet leiden tot een drastische verandering van het tot dusverre gevoerde Griekenland-beleid van de Trojka. De PvdA moet zijn positieve in het kabinet en international gebruiken om zo’n beleidswijziging tot stand te brengen die de Griekse democratie respecteert.
• Naar nu is gebleken leidt het huidige beleid niet tot de gewenste resultaten. Niet voor de Griekse bevolking maar ook niet voor Europa als geheel. Het kan niet de bedoeling zijn dat de jonge, tot verandering bereide generatie tegenover de gevestigde belangen komt te staan. En dat die gevestigde belangen Europa aan hun zijde vinden, terwijl zij juist samen met de Europese financiële instellingen medeverantwoordelijk zijn voor dit drama. In de geest van wat de meerderheid van de Grieken wenst, menen wij daarom dat er nu een daadwerkelijke schuldsanering dient plaats te vinden en een pakket wordt ontworpen dat niet alleen uitgaat van wantrouwen en een optelsom, maar vooral gericht is op daling van jeugdwerkloosheid en economische groei. Wij roepen de PvdA, Diederik Samsom en met name minister Dijsselbloem op hiertoe het initiatief te nemen.
• Wij menen dat Griekenland in de Euro moet blijven en dat het aan de PvdA is solidariteit met Griekenland te tonen. We verwijzen hierbij naar de motie Solidariteit stopt niet bij de grens – aangenomen op de Politieke Ledenraad van 11 april 2015.
• Solidariteit met de bevolking staat wat ons betreft voorop, niet het gedrag van hun leiders; solidariteit is wel onderdeel van een welbegrepen eigenbelang mede omdat een verwijdering tussen Europa en Griekenland onvermoede en ongewenste geopolitieke gevolgen kan hebben.
Tenslotte roept het bestuur van de afdeling Brussel de Tweede Kamer fractie en het kabinet op nu onverwijld deze Europese crisis met grote gevolgen en enorme risico’s op allerlei gebieden te helpen op te lossen. Wij zijn bereid hierover op constructieve wijze het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van PvdA afdeling Brussel/België,

Wouter de Iongh, voorzitter
Arnold de Boer, secretaris