10 oktober 2017, om 21:00, deBuren, Leopoldstraat 6 | deBuren, Leopoldstraat 6

DeBuren – Battle of Ideas: Goed populisme, slecht populisme?

Debat met o.a. Frank Furedi, Jan Cornillie (sp.a) & Hans Wansink (Volkskrant)

In het Engels | In English (text in English here).

Van Trump tot Corbyn, van Brexit tot Le Pen en Macron:

het Westen beleeft een periode van politieke aardverschuivingen. Vaak komt daarbij het woord populisme om de hoek kijken, en daarmee de associatie met racisme, islamofobie en verzet tegen immigratie. Maar er lijkt er iets te veranderen: de traditionele politieke partijen moeten het steeds vaker afleggen tegen nieuwkomers die niet in dat hokje passen. De Franse president Macron is het daarvan het duidelijkste voorbeeld: met zijn pro-Europese standpunten presenteert hij zich als een progressief alternatief voor rechts populisme, een ’derde weg’ in de Europese politiek. Tegen het populisme van Marine Le Pen, maar óók tegen de traditionele partijen op links en rechts.

Wat is populisme en wat niet? Heeft de Nederlandse premier Mark Rutte een punt als hij een onderscheid maakt tussen ‘goed’ en ‘verkeerd’ populisme, of zijn dat twee kanten van dezelfde medaille? Zijn populisten een gevaar voor onze democratie, of is onze democratie juist in gevaar omdat ‘de elites’ hun macht willen vasthouden ten koste van ‘het gewone volk’? Zullen de traditionele partijen er weer bovenop komen, of staan we aan het begin van een politieke herindeling in Europa?

Deelnemers aan het debat:

  • Frank Furedi is een bekende Brits-Hongaarse socioloog die het in zijn nieuwe boek Populism and the European Culture Wars opneemt voor het verketterde populisme. Hij is hoogleraar sociologie aan de universiteit van Kent. In de jaren negentig werd Furedi internationaal bekend met zijn studie Culture of Fear, over de gevolgen van angst en onzekerheid in de Westerse samenleving. Veel van zijn recente werk gaat over de relatie tussen vrijheid en autoriteit. Furedi ment zich graag in het publieke debat en schrijft regelmatig voor het internettijdschrift www.spiked-online.com en The Guardian.
  • Jan Cornillie is econoom van opleiding en sinds maart 2017 aan de slag als politiek directeur van de sp.a, de Vlaamse sociaaldemocraten. Sinds 2014 was hij Hoofd van de studiedienst van diezelfde partij. Voordien, vanaf 2003, was Cornillie (adjunct-)kabinetschef van diverse ministers. Cornillie publiceert regelmatig opiniestukken over Europese onderwerpen in de Knack, en waarschuwde meermaals voor de gevaren van het rechtspopulisme.
  • Hans Wansink is redacteur en commentator van de Volkskrant. Begin 2017 verscheen zijn nieuwe boek De populistische revolutie, waarin hij stelt dat onder de oppervlakte van vluchtige populistische bewegingen een historische ontwikkeling afspeelt van veel langere adem. Volgens Wansink zijn de hoogtijdagen van de klassieke volkspartijen definitief voorbij. Wansink promoveerde in 2004 op op De erfenis van Fortuyn. In 2006 won hij Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek.
  • Moderator: Alastair Donald (associate director Institute of Ideas, organisator The Battle of Ideas).

Voertaal debat: Engels. Dit debat wordt georganiseerd door deBuren i.s.m. The Institute of Ideas en is een ‘satellietdebat’ van The Battle of Ideas, een groot jaarlijks debatfestival in Londen.