14 december 2013, Hoge Hotelschool, Bethlehemweg 2, 6222 BM Maastricht | Hoge Hotelschool, Bethlehemweg 2, 6222 BM Maastricht

Werkgroep Europa bijeenkomst over Europese identiteit

Op 14 december organiseert de Landelijke Werkgroep Europa van de PvdA een bijeenkomst met als thema Europese identiteit. De bijeenkomst vindt plaats in Maastricht. Lees hieronder meer.

Europese identiteit
Bijeenkomst PvdA werkgroep Europa en Euregio
Maastricht zaterdag 14 december 2013

In 1992 besloten Europese staatshoofden en regeringsleider in Maastricht tot het invoeren van een gezamenlijke munt, de Euro. Nu ruim twintig jaar later, weten wij, dat een muntunie zonder politieke unie niet goed werkt, nu in 2013 ontdekken wij dat banken meer invloed hebben op de politiek dan de kiezer en nu lijkt het erop dat in Brussel de democratie het aflegt tegen de technocratie.

Nu in 2013 stellen wij, sociaal-democraten uit Nederland, Duitsland, België en Luxemburg, ons in Maastricht de vraag of Europa een echte gemeenschap kan worden zonder een gezamenlijke identiteit. Wat hebben wij Europeanen met elkaar gemeen, dat ons onderscheidt van anderen? Kunnen wij samen de schouders eronder zetten om onze toekomst in te richten zonder dat wij een gedeeld gevoel van betrokkenheid hebben?

Dat zijn de vragen die aan de orde komen op zaterdag 14 december. Het programma ziet er als volgt uit:

– 10.30 – 11.00 Inloop, ontvangst

– 11.00 – 11.10 Opening
– 11.10 – 12.00 Lezing over Europese identiteit David Engels (*)
– 12.00 – 13.00 Lunch
– 13.00 – 15.00 Workshops deelnemers bediscussiëren deze vragen in groepen
– 15.30 – 16.00 Frans Timmermans – Nederlandse minister van buitenlandse zaken – over Europese identiteit

– 16.00 – 17.00 Plenaire discussie
– 17.00 Afsluiting en borrel

(*) David Engels komt uit het Duitstalige deel van België. Hij is hoogleraar in Brussel (ULB) en deed met studenten onderzoek naar het onderscheidende van de Europese identiteit. Hij ziet parallellen tussen de huidige toestand in de EU en de nadagen van de Romeinse republiek. Ook toen was de bevolking van een groot rijk slechts verbonden rondom zogenaamd universele waarden. Dit bond de inwoners te weinig samen. De republiek werd vervangen door een keizerrijk, waarmee de burgers zich wel konden identificeren. Gaat de EU ook zo’n kant op?

Wil je over deze vragen meedenken, meld je dan voor dinsdag 10 december aan via WerkgroepEuropa@pvda.nl met in de onderwerpregel Maastricht 14.12. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Lunch en borrel zijn voor eigen rekening. Deze bijeenkomst is meertalig: Nederlands, Duits en Frans. Wij gaan er – geruggesteund door eerdere ervaringen – vanuit, dat als iedereen langzaam in zijn eigen taal spreekt, dit voor de anderen te volgen is; in voorkomende gevallen kan vertaalhulp geboden worden.