29 oktober 2014, Studio Dudok, Hofweg 1a Den Haag | Studio Dudok, Hofweg 1a Den Haag

Werkgroep Europa: Een sociale Unie omdat we een eerlijk en sociaal Europa willen

Een sociale Unie omdat we een eerlijk en sociaal Europa willen

Naar aanleiding van het debat van Paul de Beer en Frank vandenBroucke in de S&D (2/3, 2014), en de bundel “Voorbij de retoriek: sociaal Europa vanuit 12 invalshoeken” (WBS, 2014), organiseert de Landelijke Werkgroep Europa in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting op 29 oktober een discussieavond over de agenda van Sociaal Europa.

We willen de discussie een stap verder brengen dan het ‘wel/niet’ van de wenselijkheid van een Europese Sociale Unie, en zijn daarom ook geïnteresseerd in concrete zaken, zoals de geopolitieke problematiek en het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden ervan.


Sprekers zijn o.a. Frank vandenBroucke, Paul de Beer, en Luiza Bialasiewicz.

Ter voorbereiding op de debatavond nodigen we alle leden uit om te reageren op eendiscussiestuk. Door te reageren op de vragen en stellingen kunnen we discussiepunten verzamelen voor het debat. Reageer op de Facebook pagina of website van de werkgroep of stuur een reactie naarpeeters.vleuten@hccnet.nl. We rekenen op jullie inbreng!

Locatie: Studio Dudok Den haag
Routebeschrijving
Datum:   29-10-2014
Tijdstip: 19:30-21:30
Organisatie: Nienke van Heukelingen & Sjoukje Van Der Meulen