6 november 2014, om 17:00, Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag | Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

WRR-Lecture 2014: The future of globalization – Joseph E. Stiglitz

Op 6 november a.s. spreekt Joseph E. Stiglitz, hoogleraar economie aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar, over de toekomst van globalisering.

Economische integratie en internationale samenwerking hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 te kampen met meer tegenwind. Professor Stiglitz geeft zijn visie op een aantal essentiële toekomstvragen. Wat zijn de toekomstige bronnen van groei in de wereldeconomie, en wat betekent dat voor westerse landen als Nederland? Welke plaats krijgt de financiële sector in de nationale en internationale economieën? En hoe kunnen we in onze multipolaire wereldeconomie zorgen voor voldoende publieke goederen en vooruitgang bij de aanpak van ecologische problemen?
Vervolgens zal mw. Ploumen, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking ingaan op de situatie in Nederland en vindt het debat plaats onder leiding van WRR-raadslid Arnoud Boot.

De Lecture is een jaarlijks initiatief van de WRR, waarbij wetenschappers worden uitgenodigd hun visie te geven op een actueel thema op het snijvlak van wetenschap en beleid.

De WRR-Lecture 2014 vindt plaats op 6 november in Theater Diligentia, Lange Voorhout 5 te Den Haag. Tijd: 15.00 – 17.00 uur, met borrel na. De gehele bijeenkomst is in het Engels.

U meldt zich aan door, vóór 27 oktober, het formulier aan de rechterkant van deze pagina in te vullen. Een week voor de Lecture ontvangt u de definitieve bevestiging die tevens als toegangsbewijs dient

http://www.wrr.nl/actueel/agenda/agendabericht/article/wrr-lecture-2014/