Door Wouter de Iongh op 28 april 2014

Afdelingsvergadering 26/3 met Kati Piri

De nummer 3 op de PvdA lijst voor de aanstaande EP verkiezingen, Kati Piri, kwam op onze afgelopen afdelingsvergadering haar kandidatuur voorstellen en kennismaken met de afdeling waar ze de komende vijf jaar aan vast zit. Het was een goedbezochte, aangename en politiek zeer interessante bijeenkomst, jammer genoeg overschaduwd door de beroerde verkiezingsuitslag een paar dagen eerder.

Vanwege die verkiezingsuitslag, begon de avond met een discussie over de lessen die uit de nederlaag getrokken dienen te worden. Dat is niet makkelijk, zo bleek. De lokale verkiezingen gaan soms over hele lokale onderwerpen, partijen deden niet mee (PVV) waar anderen juist alleen lokaal opereren. Toch hebben degenen die in Nederland campagne hebben gevoerd op straat, wel degelijk gemerkt dat ook op lokaal niveau de landelijke koers in veel gevallen bepalend was. En veel afdelingsgenoten analyseerden dat in de regering, het partijbestuur en de campagne, niet genoeg rekening gehouden wordt met bestaande onderbuikgevoelens aan de ene, en de behoefte aan een heldere progressieve lijn a la D66, aan de andere kant. Dit zoeken naar oorzaken van de onvrede over de PvdA, zowel intern als electoraal, heeft inmiddels geleid tot het organiseren van voornoemde discussieavond op 30 april.

Vervolgens begon Kati Piri er mee zich informeel, innemend en enthousiast voor te stellen. Haar achtergrond in diverse internationale politieke verbanden, waaronder in het EP, en haar kennis van internationale politiek, wekken vertrouwen voor hoe goed ze haar werk als parlementslid zal doen. Ook de nadruk op internationale strategische vraagstukken, inclusief de invloedssfeer van Rusland waar haar familie persoonlijke ervaring mee heeft, is een welkome aanvulling op de kandidatenlijst. Deze kwaliteiten lijkt ze met veel energie in te zetten tijdens haar eigen campagne en de campagne van de PvdA als geheel. In het daaropvolgende vragenrondje bleek dat ze in Brussel ook uitstekend weerwoord kan bieden aan deskundige doch eigenwijze afdelingsgenoten. Uiteraard is dat nog niet hetzelfde als een politieke campagne voeren in Nederland, voor het grote en in veel gevallen niet bijster geïnformeerde publiek. Maar de afdeling heeft er het volste vertrouwen in dat ze zich dat snel eigen zal maken. 

De agenda van de huishoudelijke mededelingen bevatte een aantal belangrijke personele wijzigingen in het bestuur. René van Nes heeft aangegeven dat zijn werk, familie en andere privébezigheden hem beletten voldoende tijd aan de afdeling Brussel te besteden. We betreuren zijn besluit ten zeerste omdat hij altijd een uiterst waardevolle bijdrage aan de discussies leverde, en niet alleen in de EU buitenlandpolitiek, zijn specialisme. Maar we respecteren zijn beslissing ook, zullen hem binnenkort uitnodigen voor een officieel afscheid en hopen hem te blijven verwelkomen op afdelingsvergaderingen. En we hebben in Heino van Houwelingen, ook werkzaam bij de European External Action Service, een uitstekende vervanger gevonden.

De afdeling nam ook officieel afscheid van Ilse Straver, die al eerder bekendmaakte dat haar werk als bestuurslid niet viel te combineren met haar nieuwe baan in Nederland. We zullen haar missen, zeker ook omdat ze een talent heeft voor het naar de afdeling halen van PvdA functionarissen, zoals ook Jeroen Dijsselbloem. Lara Wolters (inderdaad familie van), Europees financieel expert en actief in de campagne van Kati Piri, is door de afdeling verwelkomd als nieuw bestuurslid.  

Het bestuur legde voorts verantwoording af voor een aantal handelingen, besluiten en reizen. De bijdrage voor de verkiezingskas van de EP verkiezingen, het verslag van de congresafvaardiging en het organiseren van diverse activiteiten, werden allemaal zonder al te veel discussie door de afdeling goedgekeurd. 

Tenslotte vertelde Paul Sneijder (nr. 5 op de PvdA lijst) kort over zijn eigen ervaringen in de campagne. Zijn enthousiasme, optimisme en eloquentie waren en zijn een welkom geluid na een zware electorale periode. Zolang de partij zulke kwaliteit kan blijven aantrekken en activiteit kan inspireren, is nog lang niet alles verloren. 

IMG_9951

Wouter de Iongh

Wouter de Iongh

Van oorsprong jurist, werkt Wouter nu als consultant voor ngo’s in Brussel. Omzwervingen langs China, Napels en New York, hebben hem ervan doordrongen dat de sociaal democratie gekoesterd moet worden maar tegelijk veel sterker zal moeten zijn om te overleven.

Meer over Wouter de Iongh