Door op 28 april 2014

Bericht van de voorzitter

Beste Partijgenoten,

Hoe staat de PvdA er voor, na de harde verkiezingsnederlaag bij de gemeenteraads-verkiezingen en in de aanloop van de Europese verkiezingen, waarvoor ik net vandaag het elektronische stembiljet binnenkreeg? We gaan daar met elkaar over spreken, woensdag 30 april aanstaande, op wat vroeger Koninginnedag was.

Hoe rood/hoe progressief is de PvdA? Hoe gaat de partij met zijn leden om en met zijn vertegenwoordigers? Waarom lijkt D’66 zoveel aantrekkelijker voor velen en voor vele jongeren? Houdt de PvdA eigenlijk van Europa? En heeft de PvdA zich wel voldoende vernieuwd? Dat zijn zo een paar vragen die aan de orde zullen komen. We willen met elkaar spreken over de diepere oorzaken van de dreigende marginalisering van de PvdA en we willen antwoorden bedenken op de gestelde uitdaging.

Het afdelingsbestuur heeft ook de signalen van de afdelingsleden serieus willen nemen, die ontevreden zijn met de gang van zaken in de partij of die zelfs hebben besloten het partijlidmaatschap te beëindigen. Wij willen beter begrijpen waarom mensen zich niet langer thuis voelen en we willen lessen trekken. Ik nodig een ieder, lid, nog geen lid of niet meer lid, uit met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Het afdelingsbestuur zal dan op basis van het gesprek een brief naar het Partijbestuur sturen met onze observaties en aanbevelingen.

Dan de verkiezingen zelf. Opkomst, daar gaat het om. Dus stemmen en eenieder in zijn/haar omgeving vragen om ook te stemmen. En dan het liefst PvdA natuurlijk. De campagne komt langzaam op gang en het doet deugd om (eindelijk) PvdA standpunten over Europese kwesties in de media aan te treffen. Zie daarvoor overigens ook de interessante dagelijkse video boodschap die Paul Sneijder uitzendt. Heldere standpunten met een hoog Europees gehalte. En daar gaat het de komende tijd natuurlijk in belangrijke mate om. Daarom is het ook interessant wat de sociale werkgroep van de afdeling aan het doen is: het verhelderen van wat nu precies een sociaal Europa moet zijn en hoe dat tot stand kan komen. De resultaten van dat werk worden binnenkort gepubliceerd.

m1mxi9lafr3h_std640En dan nog een enkel woord over Europa’s nabije buurgebieden. De angstige ontwikkelingen in Oekraïne, maar ook het dramatische Syrische vraagstuk, inclusief de zo kwetsbare positie van de talrijke vluchtelingen, maken andermaal duidelijk hoe belangrijk een stevige buitenlandse politiek met een sterke humanitaire en mensenrechten component is.

De EU, Nederland en minister Timmermans zouden in mijn ogen niet langer moeten talmen en duidelijker sancties en meer humanitaire hulp overeen moeten komen. Ook daarin mag, naar mijn smaak, een meer geprofileerd en sterker gepolitiseerd geluid van de PvdA niet langer ontbreken.

Ik hoop jullie binnenkort op één van onze bijeenkomst te zien. Laten wij proberen het zaakje bij elkaar te houden.

Hartelijke groet,

Hans Wolters
voorzitter