27 januari 2014

Verslag Jaarvergadering 2013

Marit MaijVoor onze jaarvergadering wisten we ook dit jaar weer een uiterst respectabele erevoorzitter weten te strikken. Marit Maij, sinds de zomer PvdA woordvoerder Europa in de Tweede Kamer, was op vrijdag de 13e voor een bijeenkomst in Brussel en reageerde enthousiast over het bijwonen van de jaarvergadering.

Om de begroting sluitend te maken, besloot het bestuur haar niet te fêteren in een van de bekende brasseries rond de instellingen maar bij de voorzitter thuis een eenvoudige doch voedzame maaltijd te serveren.

Dus stonden de voorzitter en de secretaris op vrijdagmiddag om 17h in een stampvolle Delhaize aardappelen, wortelen, ui en gehakt uit te zoeken, en een uur later met de first lady van de afdeling in de keuken ballen te draaien en hutspot te mengen. Marit bleek een uitstekende gast, zowel wat betreft haar inhoudelijke bijdragen als in de beleefde complimenten die ze uitdeelde over het huisgemaakte maal. Na afloop begaf het gezelschap zich richting de salon-met-vleugel van de familie Wolters, voor het officiële gedeelte van de avond.

De Jaarvergadering

Helaas was de opkomst mager, wellicht mede ingegeven door het voor Brussel ongebruikelijke tijdstip op vrijdagavond. Onder de aanwezigen heerste overigens wel een uitstekende sfeer en redelijke tevredenheid over het afgelopen jaar. De afdeling heeft zich laten horen op het congres en in debatten, kritische doch opbouwende geluiden laten horen als er bestuurders uit Nederland (zoals Hans Spekman) op bezoek waren, en geprobeerd steevast het beeld over te brengen van een levendige afdeling waarin diepe kennis van Europa samengaat met een warme belangstelling voor de nationale en lokale politiek.

Voor 2014 heeft het bestuur ingezet op een nog verdere politisering van het debat. De afdeling heeft in de afgelopen jaren zoals gezegg regelmatig geprobeerd de verbinding met de nationale partij te leggen en dat is in een aantal gevallen ook goed gelukt. Die lijn moeten we doorzetten, zo was de algemene consensus, en zelfs versterken in de contacten met de nieuwe PvdA Eurodelegatie. Naast een nog betere band met onze parlementariërs, zijn er ook plannen gemaakt (en inmiddels al deels uitgevoerd) voor nauwere samenwerking met de zusterpartijen in Brussel en zullen we dit jaar proberen ook meer niet-leden bij onze activiteiten te betrekken.

Naast de discussie over de activiteiten, moest er op de jaarvergadering uiteraard ook nog een aantal formele besluiten worden genomen. De meeste van deze, zoals het installeren van het nieuwe bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en andere stukken, konden zonder veel discussie worden aanvaard. Alleen rond de begroting 2014 ontstond enige discussie toen Dolf Pleijter terecht opmerkte dat we de voorgenomen bijdrage aan de campagnekas niet hadden opgenomen in die begroting. De afdeling is voornemens om na het congres uit de reserves een bedrag aan de campagnecommissie te doneren, en een bedrag aan een lokale afdeling die zich in haar campagne ook om de Europese dimensie bekommert. Inmiddels zijn deze bedragen aangepast en is de verbeterde begroting door de partij geaccepteerd.

Tenslotte was het woord aan Marit Maij, die de afdeling op de hoogte bracht van haar visie op Europese politiek en de onderwerpen die ze in haar werk als Europa woordvoerder met name ter hand wil nemen. Hier overtuigde ze de aanwezigen haar kennis en positieve benadering van, en tegelijk realisme over, de EU. Een van de manieren waarop ze deze houding in praktijk brengt, is een werkgroep in de Tweede Kamer, die het socialer maken van Europa als onderwerp heeft. Ze moedigde de afdeling Brussel van harte aan om haar concrete voorbeelden toe te sturen, van manieren waarop dat doen van een sociaal Europa bereikt kan worden.

Aan het einde van het gesprek had het Kamerlid ook nog een verrassing in petto voor een van onze meest seniore afdelingsgenoten, Reina Ascherman. Door een samenloop van omstandigheden was het lidmaatschap van Reina stopgezet maar Marit, had voor haar een gratis lidmaatschap meegenomen. Een werkelijk ontroerend gebaar dat een menselijke punt zetten achter een interessant politiek betoog.